Nemateriālā kultūras mantojuma lietojumam veltītas grāmatas atvēršana | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietojumam veltītas grāmatas atvēršana
Notiks grāmatas “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums...
19.06.2017
Reģistrēšanās 2017./2018.akad.g. rudens semestrim
Informējam, ka jau šobrīd ir aktivizēta saite reģistrācijai 2017./2018.akadēmiskā gada rudens semestrim....
19.06.2017
ViA 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidumā atklās jauno grafisko zīmi
            Notiks Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju gada noslēguma svētki – 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidums,...
16.06.2017
Vidzemes Augstskolas absolvente uzsāk dalību Iespējamā misijā
Sintija Kristīne Brence, kura šogad absolvē Vidzemes augstskolas studiju programmu “Pārvaldība un inovācijas”, uzsāks...
15.06.2017

Nemateriālā kultūras mantojuma lietojumam veltītas grāmatas atvēršana

Ziņa pievienota - 19.06.2017

Notiks grāmatas “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums otrdien, 20. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienības telpās. Izdevumā apkopotas pētnieku atziņas par to, kā senās zināšanas, prasmes un kultūras vērtības var izmantot arī mūsdienās dažādu pasākumu rīkošanā. Tas palīdz gan uzturēt kultūrvēsturisko mantojumu dzīvu, gan arī bagātināt šodienu.

Grāmata ir Vidzemes Augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku un maģistrantu darba rezultāts, iepazīstoties ar nemateriālā kultūras mantojuma izmantošanas piemēriem un pieredzi Latvijā un citās valstīs.

Izdevumā nemateriālais mantojums ir apskatīts no pasākumu organizēšanas un arī tūrisma perspektīvas, īpaši domājot par pasākumu rīkošanu ārpus lielajām pilsētām. Padomnieks balstīts uz pētnieku personiskajiem novērojumiem, identificētajām labajām praksēm un atziņām par kultūras mantojuma izmantošanu pasākumos, ekskursijās, muzejos, lauku tūrisma uzņēmumos.

Kultūras mantojums ir resursi, kas pārmantoti no pagātnes un kurus cilvēki atzīst par vērtību – uzskati, zināšanu un tradīciju atspoguļojums un izteiksmes veidi. Nemateriālais kultūras mantojums ietver paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus un kultūrtelpu.

 “Daudzas apdzīvotas vietas Latvijā var lepoties ar bagātīgu nemateriālo kultūras mantojumu. Tas ir nozīmīgs resurss, un prasme likt to lietā palīdz arī šo vietu attīstībā,” stāsta Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore Agita Līviņa. “Grāmatas mērķis ir rādīt ceļu, lai pasākumu rīkotājiem ļautu tos veidot tā, lai tie būtu saistoši gan iedzīvotājiem, gan viesiem un sniegtu pievienoto vērtību.”

Izdevuma atvēršanas pasākums sāksies pl. 13.00 Latvijas Pašvaldību savienības 4. stāva zālē Rīgā (adrese Mazā Pils iela 1). Pasākuma norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/. Pēc atvēršanas svētkiem padomnieka elektroniskā versija tiks publicēta arī institūta tīmekļa vietnē hespi.lv

Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas “EKOSOC-LV” projekta “Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā” izstrādes laikā. Tās izdošanu ir atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

 	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018