Tūrisma un atpūtas studiju virziena studenti atgriezušies no integrētās apvidus prakses Amatas novadā, Skujenē | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietojumam veltītas grāmatas atvēršana
Notiks grāmatas “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums...
19.06.2017
Reģistrēšanās 2017./2018.akad.g. rudens semestrim
Informējam, ka jau šobrīd ir aktivizēta saite reģistrācijai 2017./2018.akadēmiskā gada rudens semestrim....
19.06.2017
ViA 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidumā atklās jauno grafisko zīmi
            Notiks Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju gada noslēguma svētki – 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidums,...
16.06.2017
Vidzemes Augstskolas absolvente uzsāk dalību Iespējamā misijā
Sintija Kristīne Brence, kura šogad absolvē Vidzemes augstskolas studiju programmu “Pārvaldība un inovācijas”, uzsāks...
15.06.2017

Tūrisma un atpūtas studiju virziena studenti atgriezušies no integrētās apvidus prakses Amatas novadā, Skujenē

Ziņa pievienota - 30.05.2017

Laika posmā no 15.maija līdz 24.maijam Vidzemes Augstskolas  studiju virziena Tūrisms un atpūta studenti, lai papildinātu studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām tūrisma un atpūtas organizēšanā,  devās integrētajā apvidus praksē uz Amatas novadu, Skujeni.

Prakses laikā  studenti iepazina Amatas un nedaudz arī Vecpiebalgas novadus, to vērtības, skaistos un atmiņā paliekošos dabas skatus un ainavas, kultūras mantojumu. Iepazinās ar vietējiem novadu iedzīvotājiem, mājražotājiem un mājsaimniecībām, kuras no īpašnieku puses labprāt tika izrādītas (Z/S “Indrāni”, “Amatas mellenes” u.c.). Tika veikti arī veloapsekojumi, kuri tika ierakstīti ar GPS ierīcēm, noteiktas koordinātas dažādiem apskates objektiem, uzstādītas simboliskas 2 upju (Amatas un Gaujas) sākumpunktu zīmes. Šobrīd studenti darbojas ar velomaršrutu informatīvo materiālu sagatavošanu.

Prakses ietvaros studenti arī iemācījās mērīt dižakmeņus (tika izmērīts Anckiņu dižakmens un secināts, ka tas atbilst valsts nozīmes pieminekļa statusam) un dižozolus Sērmūkšu apkārtnē ne tikai no teorētiskās puses, bet to darīt arī praktiski.

Vienā no veloapsekojumiem studenti kopā ar pasniedzējiem devās ekspedīcijā meklēt Zīlānu saldūdens kaļķiežu iegulas vietu, ko pēc ilgiem meklējumiem un brišanas pa purvu Pīslas upes apkārtnē, arī atrada, noteica precīzas koordinātes un veica arī fotofiksāciju.

Kā arī studenti kopā ar pasniedzēju J.Smaļinski izmēģināja ko jaunu – “krastošanu” pa Amatas upi, neskatoties uz slapjajām biksēm un ūdens piesmeltajiem apaviem, studentiem šī aktivitāte ļoti patika.

Pirmās sešas dienas integrētajā praksē studentiem bija visgrūtākās, jo bija jāgatavojas Muzeju nakts pasākumam, kas norisinājās šī gada 20.maijā. Studenti aktīvi sadarbojās ar Amatas novada domi, Skujenes pagasta pārvaldi, Krāmu un senlietu muzeja īpašniekiem Lailu un Guntaru Zeiļiem. Krāmu un senlietu muzejā “Dzirniešos” tika sakoptas, tīrītas un iekārtotas muzeja telpas, apkārtne,  senlietu un krāmu ekspozīcija, tika izveidotas dažādas radošās darbnīcas, kurās varēja piedalīties gan lieli, gan mazi, un “Skanošā un grabošā” nakts trasīte, kurā piedalījās negaidīti daudz komandu.

Pēc ilgstošām plānošanām, smaga darba muzejā pat līdz tumsai un mēģinājumiem vēlās vakara un bieži vien nakts stundās, izdevās izveidot pirmo Eksperimentālās mūzikas un mākslas festivālu “Krāmi skan vērtīgi” Skujenē.

Pasākumu apmeklēja negaidīti daudz viesu un tika dzirdētas pozitīvas atsauksmes gan no apmeklētāju puses, gan no Krāmu un senlietu muzeja īpašniekiem.

Liels paldies pasākuma logo, afišas un autobusu pieturas skiču autorei, Vidzemes Augstskolas „Tūrisma organizācijas un vadības” studiju programmas 2.kursa studentei, Montai Grāvelsiņai, pasākuma vadītājiem Danai Ārei, Deinam Banderam un Imantam Melderim, Vidzemes Augstskolas „Tūristu gids-ceļojumu un pasākumu organizators” studiju programmas 2.kursa studentei Lindai Makarei par aktīvu komunicēšanu un sadarbošanos ar atbildīgajām personām, mēģinājumu organizēšanu u.c., Beātei Trankalei par iniciatīvas izrādīšanu un aktīvu darbu muzeja telpās, Beātei Klotei, kas bija atbildīga par pārtiku un ēdienreižu plānojumiem, Zandai Prūsei par “Skanošās un grabošās” nakts trasītes izveidi, kā arī Vidzemes Augstskolas „Tūrisma organizācijas un vadības”studiju programmas 2.kursa studentam Robertam Ralfam Kromānam, kas saorganizēja ViA improvizācijas teātra uzstāšanos pasākumā un par izturību izbraukt visus garos velomaršrutus, kas kopā rēķinot iznāca ap 220 km.

Kā arī paldies pasniedzējai I.Druvai-Druvaskalnei un pasniedzējam J.Smaļinskim par iespēju izzināt Amatas novadu un gūt praktiskas zināšanas.

Pēdējā prakses dienā studenti iepazīstināja Amatas novada tūrisma organizatorus  un interesentus ar prakses laikā paveikto, iegūto, izzināto, secinājumiem un priekšlikumiem, kas gūti 10 dienu integrētās apvidus prakses ietvaros.

Prakse tika veidota sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību (paldies Evai Staltmanei par uzaicinājumu praktizēties Amatas novadā!), Skujenes pagasta pārvaldi un Krāmu un senlietu muzeju Skujenē.

Fotogrāfiju autore: Ketija Katrīna Atare.

Rakstu sagatavoja: Sabīne Leonoviča.

 	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017