Konferences | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Konferences

2016.gads

Starptautiska konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi”

2016.gada 21.oktobrī.

Konferencē aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas. Pasākuma norise lekciju un paneļdiskusiju veidā, iezīmējot trīs galvenās tēmas:

  • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
  • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
  • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm konferences apmeklētājus iepazīstināja trīs īpašie viesi:

  • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
  • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
  • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties divos paralēlo sesiju blokos un diskusijās, kur katrā no tām tika piedāvāti trīs tematiskie virzieni. Trīs galvenās lekcijas un daļa paralēlo sesiju notika angļu valodā. 

Pirmajā paralēlo sesiju blokā tika aplūkotas tēmas “Inovācijas un IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) risinājumi tūrismā”, “Tendences un nākotnes ceļotāji”, kā arī “Stratēģijas tūrisma galamērķu pārvaldībai Baltijā”. Sesijā par Inovācijām un IKT risinājumiem bija iespēja dzirdēt tādus lektorus kā Ernestu Gabrānu no uzņēmuma “Wunderkraut Latvija”, Kasparu Osi no Vidzemes Augstskolas, kā arī pētniekus no Igaunijas - Reini Ahasu (Rein Ahas) un Janiku Raunu (Janika Raun), pārstāvot Tartu Universitāti un organizāciju “Mobility Lab”. Tematikas “Tendences un nākotnes ceļotāji” ietvaros uzstājās informācijas tehnoloģiju TV raidījuma “Nākotnes parks” vadītājs Reinis Zitmanis, uzņēmuma SIA “Aspired” valdes locekle Ilze Eglāja, kā arī  mediju aģentūras “Dentsu Aegis Network Latvia - Vizeum Latvija” vadītāja - stratēģiju direktore Linda Saulīte. Trešās paralēlās sesijas laikā par stratēģijām tūrisma galamērķu pārvaldībā bija iespēja dzirdēt Igaunijas tūrisma departamenta tūrisma galamērķu klientu attiecību koordinatori Kristīnu Jorsu (Kristiina Jors), Lietuvas Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamenta galveno speciālisti Lidiju Bajarunieni (Lidija Bajaruniene), kā arī  tūrisma nozares ekspertu un Vidzemes Augstskolas docentu Andri Kleperu, diskusijā piedaloties arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktorei Inesei Šīravai.

Otrā sesiju bloka tēmas bija “Zīmolvedība un tūrisma galamērķi”, “Baltijas mūsdienu garša. Restorānu tendences” un “Pakalpojumu dizains industriālā mantojuma kontekstā”. Diskusijās un lekcijās par zīmolvedību ar savu pieredzi dalījās TV raidījumu vadītāja un gastronomisko performanču aizsācēja Gundega Skudriņa, Latvijas Pasākumu producentu asociācijas un SIA “Ideju institūts” vadītājs Guntis Ērglis un Strenču pilsētas apbalvojuma “Goda pilsonis” saņēmējs Mārtiņš Gaigals.. Baltijas mūsdienu garšu apsprieda trīs vadošie šefpavāri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas: Ēriks Dreibants, Deivids Prasipaliauskas (Deivydas Prasipaliauskas) un Renē Usmes (Rene Uusmees). Savukārt par pakalpojuma dizainu industriālā mantojuma kontekstā runāja asociācijas “European Greenways” (Eiropas Zaļie ceļi – tulk.) direktore Mersedesa Munjoza Zamora (Mercedes Muñoz Zamora), Latvijas Industriālā mantojuma fonda valdes loceklis un VAS “Latvijas dzelzceļš” industriālā mantojuma eksperts Toms Altbergs, kā arī Hiderabadas (Hyderabad) Tūrisma un Viesmīlības vadības institūta (Indija) doktors G.Mahenders Redijs (G.Mahender Reddy).

Valmiera ir reģiona uzņēmējdarbības centrs un vienoti ar Gaujas Nacionālo parku ierindojas starp eksportspējīgākajiem tūrisma galamērķiem Baltijā, savukārt Vidzemes Augstskola ar vadošajiem tūrisma nozares speciālistiem ir jauno tūrisma profesionāļu kalve, tādējādi konferences vietas izvēle bija pamatots ieguldījums reģionālajā attīstībā un Baltijas mēroga tūrisma stratēģisko virzienu ietekmēšanā.

Konferenci organizē: Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

Galvenais informatīvais atbalstītājs: Travelnews.lv

 

Vidzemes Augstskolas 10.Studentu pētniecisko darbu konference. 

Ikgadējā konference plānota 2016.gada 25.novembrī.

Konferences mērķis - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas. 

Dalībnieki - ViA un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. 

Informāciju par konferenci, pieteikšanās kārtību un publikācijas sagatavošanu skatīt Nolikumā. Pieteikuma veidlapa - šeit.

Konferences PROGRAMMA.

 

2015.gads

Vidzemes Augstskolas 9.Studentu pētniecisko darbu konference.

Ikgadējā konference notika Vidzemes Augstskolā 2015.gada 27.novembrī. 

Konferences mērķis - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas. 

Dalībnieki - ViA un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. 

Sekcijas Ekonomikas un publiskās pārvaldības aktuālās problēmas un  Jauni risinājumi tūrisma piedāvājuma dažādošanā.

Konferences dienas kārtība

Atzinība - labākie darbi tika apkopoti ViA Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājumā. 

Iepriekšējās konferences rakstu krājums pieejams šeit: http://www.va.lv/sites/default/files/pictures/8_konferencesrakstukrajums.pdf

​Kontaktinfomācija: konference@va.lv 

 

2014.gads

Zinātniski praktiskais seminārs Valmierā, 2014.gada 13.martā. Pētījumu prezentācijas: 

Vidzemes Augstskolas  8. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 24.oktobrī

Brāļu draudze Vidzemes kultūrtelpā. Konference veltīta Artura Baumaņa romānam "Hernhūtieši", Valmierā, 10. un 11.aprīlī

Pieteikšanās konferencei: http://www.va.lv/lv/content/registracija

2013. gads

Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 31.oktobrī

Zinātniski praktiskā konference „NAP 2014. – 2020. Ieviešana – iespējas un izaicinājumi reģionu izaugsmei”

 

2012. gads

Konference-praktiskais seminārs „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, Valmierā, 1. un 2. novembrī

Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 31. oktobrī

Zinātniski praktiskā konference "Sadarbība reģiona attīstībai"Valmierā, 7. septembrī

 

2011. gads

Virtuālā un papildinātā realitāte izglītībā (18. marts)
Starptautiska konference un projekta "Vidzemes tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide" konference

Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 5.oktobrī

ATLAS konference "Tūrisma un ainavas attiecību pretrunīgais raksturs" (21. līdz 23. septembris)
Starptautiska ikgadēja Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS) konference 

 

2010. gads

Risinājumi ilgtspējīgas sociālekonomiskās stabilitātes un dabas aizsardzības mērķu līdzsvarošanai (19. un 20. augusts)
DAP ZBRA un Vidzemes Augstskolas 3. Starptautiskā zinātniskā konference.

Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 23.septembrī

 

Konferences/vēsture

2009.gads

2008.gads

2007.gads

2006.gads


 

uP
Vidzemes Augstskola © 2006-2017