ViA Ekopadome | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA Ekopadome

Vidzemes Augstskolas Ekopadome ir pamatstruktūra ekoaugstskolu programmas realizācijas īstenošanas procesā. Ekopadome sastāv no 13 locekļiem – četriem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, četriem vispārējā personāla pārstāvjiem, četriem studējošo pārstāvjiem un Valmieras pilsētas Domes pārstāvja.

 

 

 

Ekopadomes sastāvs

Ekopadomes priekšsēdētāja - ViA administratīvā prorektore,  mg.paed Iveta Putniņa.
Akadēmiskā personāla pārstāvji Ekopadomē -
Sabiedrības zinātņu fakultātes asoc.prof., dr.oec. Maira Leščevica,
Sabiedrības zinātņu fakultātes lekt., mg.biol. Juris Smaļinskis,
Sabiedrības zinātņu fakultātes lekt., mg.geogr. Ilgvars Ābols,
Sabiedrības zinātņu fakultātes lekt., mg.sc.soc. Agnese Karaseva  (līdz 2015.gada 31.decembrim)/
Sabiedrības zinātņu fakultātes lekt., mg.sc.soc. Liene Ločmele (no 2016.gada 1.janvāra),
Inženierzinātņu fakultātes doc., dr.sc.ing. Kaspars Osis.

Vispārējā personāla pārstāvji Ekopadomē -
Saimniecības pārvaldniece, bc.oec. Iveta Grīnberga,
IT grupas vadītājs, mg.sc.comp. Jānis Kelinbergs,
Mārketinga projektu vadītāja, bc.sc.soc. Liene Kazerovska.

Studējošo pārstāvji Ekopadomē -
Sabiedrības zinātņu fakultātes studente Eva Zevaliča,
Sabiedrības zinātņu fakultātes students Toms Treimanis,
Sabiedrības zinātņu fakultātes studente Monta Saksone,
Inženierzinātņu fakultātes studente Vēsma Luža.

Valmieras pilsētas pārstāvis Ekopadomē -
Valmieras pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste vides komunikācijā Kristīne Melece.

Eko padomes sēdes notiek katra mēneša otrajā otrdienā (pāra mēnešos), piektdienā (nepāra mēnešos).

Vidzemes Augstskolas Ekopadomes nolikums


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017