Atjaunošanās studijām | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Atjaunošanās studijām

Ja Jūs vēlaties atjaunoties studijām Vidzemes Augstskolā^

  pēc studiju pārtraukuma Jums ir*:

 1. Jāaizpilda iesniegums par atjaunošanos studijām, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
 2. Jāsazinās ar studiju virziena direktoru, kurš sastādīs Jums individuālo studiju plānu.
 3. Ar individuālo plānu un aizpildīto iesniegumu jānāk uz Administratīvo departamentu (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets)
 4. Studiju administrēšanas grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.

* Atsākt studijas pēc akadēmiskā pārtraukuma iespējams tikai tā semestra sākumā, no kura studijas tikušas pārtrauktas. Pēc atjaunošanās students turpina studijas pēc studiju plāna, kāds ir spēkā attiecīgajā studiju gadā, studiju kursu starpības nokārtošanu saskaņojot ar programmas direktora apstiprinātu individuālu studiju plānu.

 pēc eksmatrikulācijas Jums ir:

 1. Jāaizpilda iesniegums par atjaunošanos studijām, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
 2. Jāsazinās ar studiju programmas direktoru, kurš sastādīs Jums individuālo studiju plānu.
 3. Ar aizpildīto iesniegumu jānāk uz Administratīvo departamentu (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets)
 4. Studiju administrēšanas grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.

  valsts pārbaudījuma kārtošanai Jums ir:

 1. Jāaizpilda iesniegums par atjaunošanos studijām, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
 2. Ar aizpildīto iesniegumu jānāk uz Administratīvo departamentu (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets)
 3. Studiju administrēšanas grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.
 4. Senāta noteiktās maksas par atkārtotu gala pārbaudījuma izstrādi un aizstāvēšanu.

^ Saskaņā ar ViA maksas pakalpojumu cenrādi, reģistrācijas maksa par atjaunošanos studijām - EUR 10,00.

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
tālrunis: + 371 64250853, mob.26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018