Bibliotēka | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Vidzemes Augstskolas bibliotēka kopā ar Valmieras bibliotēku veido Valmieras integrēto bibliotēku (VIB). Valmieras integrētā bibliotēka ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma, kurā juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Vidzemes Augstskolas bibliotēkas misija:

Nodrošināt ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamos informatīvos resursus, atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību un papildināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamo bibliotekāro pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot ViA attīstību un integrējot ViA Vidzemes reģiona izglītības un kultūrvidē.

Vidzemes Augstskolas bibliotēkas darbību raksturo un ilgtspēju nodrošina:

  1. Kvalitatīva atbalsta nodrošinājums akadēmiskajam, pētniecības un zinātnes darbam, t.sk. studijām un pētniecībai atbilstoša vide;
  2. Sadarbība ar Valmieras bibliotēku, attīstot un pilnveidojot Valmieras integrēto bibliotēku;
  3. ViA bibliotēka ir ANO Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītbibliotēka;
  4. Klientorientēti, profesionāli augsti kvalificēti, uz attīstību un pilnveidošanos vērsti darbinieki

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018