Administratīvais departaments | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Administratīvais departaments

Foto Vārds Ieņemamais amats E-pasts Telefons Skype
Mg.sc.comp. Daina Leja Studiju informācijas sistēmas vadītāja daina.leja[at]va.lv 64250853, 26182255  daina.leja
Mg.sc.comp Jānis Kleinbergs IT grupas vadītājs janis.kleinbergs[at]va.lv 29340322  janis_kleinbergs
Bc.sc.soc. Tatjana Mažāne Starptautisko projektu vadītāja tatjana.mazane[at]va.lv 64250853, 22042022  
Mg.sc.comp. Katrīne Reima Starptautisko studiju speciāliste katrine.reima[at]va.lv 64250853, 22042022  
Mg.sc.comp. Katrīne Reima Vecākā lietvede katrine.reima@va.lv 64250853, 26182255  
Bc.oec. Vineta Pūce Starptautisko studiju speciāliste (ilgstošā prombūtnē) vineta.puce[at]va.lv  
Mg.philol. Līga Cvetkova Starptautisko projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē) liga.cvetkova[at]va.lv  
Mg.sc.comp. Nauris Metlāns Vecākais sistēmu administrators nauris.metlans[at]va.lv 26052692  nauris.metlans
Kalvis Zaļaiskalns Sistēmu un datortīklu administrators kalvis.zalaiskalns[at]va.lv 28948863  kalvis.zalaiskalns
Mg.sc.comp. Gatis Blūms Vecākais programmētājs gatis.blums[at]va.lv 26484400  
Bc.oec. Iveta Grīnberga Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja iveta.grinberga[at]va.lv 26651033  
Jānis Rozītis Ēku pārzinis janis.rozitis[at]va.lv 29487109  
Jānis Pāže Datorspeciālists janis.paze[at]va.lv 28324263  
Mg.math.ing., Mg.iur. Ojārs Bāliņš Darba aizsardzības speciālists ojars.balins[at]va.lv 64250840, 28301333  
Edgars Jānis Plēģeris Datorspeciālists edgarsjanis.plegeris[at]va.lv 26238195  
Liene Leice Administratore liene.leice[at]va.lv Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379  liene.leice
Inga Ādamsone Administratore inga.adamsone[at]va.lv Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379  
Raivo Ēriks Ivanovs Datorspeciālists raivo.ivanovs@va.lv 29438104  
Mudīte Tumena Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a mudite.tumena[at]va.lv 26463367  
Tamāra Kalniņa Komandante Stacijas ielā 22 tamara.kalnina[at]va.lv 26385024  
Elīna Kristiņa Administratore elina.kristina[at]va.lv Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379  
Zanda Sietinsone Administratore zanda.sietinsone[at]va.lv Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379  
Santa Eglīte Kopētāja operatore kopetava[at]va.lv 64207226  
Mg.oec. Ginta Sēne Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja ginta.sene[at]va.lv 26681800  
Inguna Bobrova Kopētāja operatore kopetava[at]va.lv 64207226  
Bc.oec. Līga Zariņa Galvenā grāmatvede liga.zarina[at]va.lv 26681800  
Mg.sc.soc. Inita Sakne Finanšu un iepirkumu speciāliste inita.sakne[at]va.lv 26681800  
Mg.sc.comp. Liene Kazerovska Mārketinga projektu vadītāja-Mārketinga grupas vadītāja liene.kazerovska[at]va.lv 28317207, 28337792  
Vera Grāvīte Sabiedrisko attiecību speciāliste vera.gravite[at]va.lv 26182244  
Bc.oec. Elīna Sokolova Luca Pasākumu organizatore elina.sokolova@va.lv 20218414  
Mg.sc.soc. Agnese Karaseva Projektu vadības vecākā speciāliste agnese.karaseva[at]va.lv 26603344  agnese.karaseva
Mg.philol. Evija Lubņevska Galvenā lietvede evija.lubnevska[at]va.lv 64250853, 29645327  
Bc.sc.pol. Svetlana Tomsone Projektu vadītāja svetlana.tomsone[at]va.lv 26691977  
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017