Par HESPI | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Par HESPI

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

ViA ir reģistrēta Latvijas Republikas  Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā  gudrā sabiedrības attīstībā.

HESPI mājaslapa: http://www.hespi.lv/


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017