Akadēmiskā un zinātnes padome | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Akadēmiskā un zinātnes padome

Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās un zinātnes padomes sastāvs:

  1. Dr.paed., prof. Sarma Cakula, Inženierzinātņu fakultāte
  2. Dr.oec., asoc. prof. Sarmīte Rozentāle, Sabiedrības zinātņu fakultāte
  3. Dr.sc.comm., doc. Jānis Buholcs, Sabiedrības zinātņu fakultāte 
  4. Mg.sc.soc., lekt. Ieva Kukule, Sabiedrības zinātņu fakultāte
  5. Dr.art., prof. Jānis Kalnačs, Sabiedrības zinātņu fakultāte
  6. Mg.philol., lekt. Selga Goldmane, Sabiedrības zinātņu fakultāte
  7. Dr.oec., asoc. prof. Maira Leščevica, Sabiedrības zinātņu fakultāte

Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās un zinātnes padomes nolikums


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017