Apmācības | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Apmācības

VIA bibliotēka piedāvā studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības. Nodarbības vada gan Vidzemes Augstskolas bibliotēkas, gan Valmieras bibliotēkas speciālisti.

Apmācību mērķis ir iepazīstināt jaunos studentus ar Valmieras integrēto bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, apmācīt kā strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu (EK) un VIA abonētām tiešsaistes pilntekstu elektroniskām datubāzēm (DB). Apmācību laikā iegūtās prasmes var lietot ikvienā dzīves situācijā  – gan gatavojot pasniedzēju uzdotos mājasdarbus, rakstot zinātniskos darbus, gan iegūstot jaunas zināšanas mūžizglītībā.

Pēc apmācībām studenti iegūst:

  • prasmes formulēt informācijas pieprasījumu;
  • prasmes izveidot veiksmīgu informācijas meklēšanas stratēģiju;
  • prasmes izmantot brīvpieejas krājumu (grāmatas, žurnālus, utt.);
  • prasmes rīkoties ar bibliotēkas EK un abonētām tiešsaistes pilntekstu elektroniskām DB, veikt meklēšanu pēc dažādiem kritērijiem (autors, nosaukums, atslēgvārds, priekšmets, ISBN, UDK, u.c.);
  • prasmes saprast bibliogrāfiskās informācijas nozīmi (UDK, izdevuma informācija, periodikas ieraksti utt.);
  • prasmes meklēt pēc priekšmeta un formulēt to ar atbilstošu atslēgvārdu pieprasījuma veidošanā;
  • prasmes atrast informāciju ar meklēšanas tehniku internetā, izmantot atslēgvārdus, Bula operatorus (AND, OR, NOT) un pieprasījuma precizēšanu (ticamība, kvalitāte);
  • prasmes izmantot uzziņu literatūru (vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.);
  • prasmes atrast, atlasīt un izmantot informāciju dažādos resursos (ticamība, kvalitāte).

Pieteikties apmācībām

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018