Bibliotēkas vēsture | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Bibliotēkas vēsture

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996. gadā, vienlaikus ar izglītības iestādi.

Pirmās telpas bibliotēkai – Valmierā, Tērbatas ielā 10. Meklējot iespējas nodrošināt studiju procesam nepieciešamo literatūru, tika uzsākts sadarbības projekts ar Valmieras bibliotēku.

1998. gada augustā - septembrī ViA bibliotēka un Valmieras (toreiz centrālās) bibliotēkas mācību un uzziņu lasītava pārceļas uz telpām Cēsu ielā 4. Vienkopus tiek izvietoti abu minēto bibliotēku krājumi, kas brīvi pieejami gan ViA, gan pārējiem lietotājiem. Tas ir pirmais solis ceļā uz integrētas bibliotēkas izveidošanu Valmierā. Bibliotēkas atklāšanas pasākumā klātesošos ar savu klātbūtni pagodina Norvēģijas karaliene Sonja. 2000. gadā Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Valmieras bibliotēku un Valmieras pilsētas domi sāk darbu pie projekta izstrādes par ēkas Cēsu ielā 4, kur atrodas ViA bibliotēka, rekonstrukciju, kuras rezultātā vienā ēkā paredzēts izvietot visu Valmieras bibliotēku resursus, izveidojot Integrētu bibliotēku.

2002. gadā ViA bibliotēka iestājas Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā.

Kopš 2003. gada 30. janvāra VIA bibliotēka ir ANO Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītbibliotēka.

2003. gadā tiek izveidots ViA un Valmieras bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs, vienots lasītāju reģistrs un uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana.

2004. gada decembrī sākas Cēsu ielas 4 renovācijas darbu 1. kārta - cokolstāva izbūve, kuru paredzēts veikt līdz 2005. gada septembrim (bibliotēkas krātuves, datorklašu, darbinieku telpu, pasākumu telpu, kafejnīcas).

2005. gada pavasarī Vidzemes Augstskolas bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

2005. gadā tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apvienoto/integrēto bibliotēku sadarbības tīkls, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas bibliotēka un Valmieras bibliotēka.

2007. gada rudenī noslēdzās ViA renovācija un Valmieras integrētās bibliotēkas izveide Valmierā, Cēsu ielā 4. No 13. novembra studentiem, pilsētas pieaugušajiem un arī mazajiem lasītājiem Valmieras integrētajā bibliotēkā vienuviet ir pieejami ViA un Valmieras Bibliotēkas krājumi.

2010.gada nogalē ViA bibliotēka tika akreditēta atkārtoti.

Vidzemes Augstskolas bibliotēkas attīstības stratēģiju skatīt šeit.

Vidzemes Augstskolas bibliotēkas nolikumu skatīt šeit.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018