Budžeta vietas un studiju maksa | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Budžeta vietas un studiju maksa

Studiju maksa un budžeta vietas 2017./2018. akadēmiskajā  gadā:

Nosaukums Studiju ilgums Studiju maksa Budžeta vietas pilna laika studijās*
Pilns laiks Nepilns laiks

Pilns laiks (gadā)

Kopējā studiju maksa Nepilns laiks (gadā) Kopējā studiju maksa
EUR EUR EUR EUR
1. līmeņa profesionālās studiju programmas (koledža)       
Informācijas tehnoloģijas  2 gadi  - 1558 3116 - - 30
Koka ēku celtniecība un ekobūves 2,5 gadi - 1558 3895 - -

Dienas studijas - 20

Vakara studijas - 20

Mehatronika 2 gadi  - 1558 3116 - - 20
Profesionālā bakalaura studiju programmas       
Biznesa vadība 4 gadi   1558 6232     10+4**
Informācijas tehnoloģijas 4 gadi 5 gadi
e-vide
1558 6232 1209 6045

Virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde - 40

Kiberdrošība un programmēšana - 40

Komunikācija un
sabiedriskās attiecības
4 gadi  - 1558 6232 - - 12+2**
Mediju studijas un
žurnālistika
4 gadi  - 1558 6232 - - 12+2**
Pārvaldība un inovācijas 4 gadi  - 1558 6232 - - -***
Tūrisma organizācija un vadība 3,5 gadi   1558 6232 - -

13+6**

Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators 4 gadi  - 1558 6232 - - 13+6**
Profesionālā maģistra studiju programmas       
Biznesa vides vadība  1,5 un 2
gadi
 - 1924 2886 un 3848 - - -
Pārvaldība un komunikācija 2 gadi   - 1924 3848 - - -***
Sociotehnisku sistēmu
modelēšana 
1,5 gadi  - 1924 2886 - - 25
Tūrisma stratēģiskā vadība 1,5 un 2
gadi
- 1924 2886 un 3848 - - -***
Maģistra studiju programma
Starptautisko tūrisma pasākumu vadība 1,5 gadi - 2660 3990 - - 14+1**
     Doktora studiju programma
Sociotehnisku sistēmu
modelēšana
 3 gadi  - 3635 10905 - - 2

* Sākot ar otro studiju semestri, studenti ik semestri piedalās konkursā uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, t.i. notiek rotācija. Šī rotācijas sistēma ļauj studentam pretendēt uz budžeta vietu arī tad, ja uzņemšanā nav paveicies. Rotācijas konkurss notiek pēc iepriekšējā studiju semestra rezultātiem – sekmēm. Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta un maksas studenti, kas ir nokārtojuši visas semestra akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts dotētas budžeta vietas. Līdz ar to, arī tad, ja esi uzsācis studijas maksas grupā, uzrādot labus studiju rezultātus un nokārtojot visas akadēmiskās saistības (nododot visus studiju darbus, nokārtojot studiju praksi utt.), Tev ir iespēja turpināt studijas budžeta vietā.

** budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2017.gada rudens semestri

*** Reflektanti 2017./2018. akad. gadā netiek uzņemti!

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018