Diploms un diploma pielikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Diploms un diploma pielikums

Visi Vidzemes Augstskolas absolventi saņem valsts atzītu diplomu un diploma pielikumu, kas apliecina iegūto grādu un augstāko profesionālo kvalifikāciju.

Kārtību, kādā izsniedzami diplomi un diploma pielikumā ietveramo informāciju reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Diploma pielikums tiek izsniegts latviešu un angļu valodās bez maksas.

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma SupplementModel; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu sertifikātu, u.c.), atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.

Eiropas Komisija diplomu pielikumu kvalitātes apliecinošu atzinības rakstu piesķīra ViA 2010. gadā.

2013. gada decembrī ir saņemts oficiāls dokuments no Eiropas Komisijas, kas apliecina tiesības arī nākamos trīs gadus lietot diploma pielikuma Atzinības zīmi (Diploma Supplement Label) kā apliecinājumu visaugstākajiem dokumenta standartiem.

Diploma pielikuma paraugs

diploms-zvaigznites.jpg    


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018