ViA goda biedri | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA goda biedri

Saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Satversmi personas, kas devušas īpašu ieguldījumu Augstskolas darbībā un attīstībā, var ievēlēt par Augstskolas Goda biedriem.

VIDZEMES AUGSTSKOLAS GODA BIEDRA STATUSS PIEŠĶIRTS

Ar 2016.gada 28.septembra Vidzemes Augstskolas Senāta lēmumu Nr.9/3.1.

Par atbalstu ViA izveides un attīstības procesos:
Inesei Vīksnai
  – par ilgstošu un nesavtīgu atbalstu ViA,
Kārlim Greiškalnam – par ieguldījumu ViA izveidē,
Inesim Boķim – par neatsveramu atbalstu publiskajā telpā ViA popularizēšanā,
Mārim Kučinskim – par ieguldījumu ViA izveidē,
Imantam Freibergam – par darba grupas vadību studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” izstrādei;

Par ieguldījumu ViA stratēģisko mērķu sasniegšanā:
Vijai Daukštei
– par neatsveramu ieguldījumu ViA attīstībā, pildot prorektores un rektores pienākumus,
Mihailam Siņicinam – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu ViA labā un ieguldījumu tās attīstībā,
Sarmai Cakulai – par nozīmīgu ieguldījumu studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” izstrādē un vadībā, kā arī Inženierzinātņu fakultātes vadībā,
Dacei Jansonei – par nozīmīgu ieguldījumu studiju programmu “Pārvaldība un inovācijas” (“Politoloģija”) un “Pārvaldība un komunikācija” izveidē un attīstībā, kā arī pirmās ViA Sociālo zinātņu fakultātes izveidē un vadīšanā,
Egilam Ginteram –  par zinātniskā institūta “Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts” un maģistra, doktora  studiju programmu “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” izveidi,
Timam Noulzam (Tim Knowles) – par līdzdalību un neatsveramu ieguldījumu studiju programmas "Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība" izveidē un attīstībāun ilggadēju līdzdalību Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā.

 

 

                                             
Svinīgā pieņemšana pie rektora par godu ViA 20 gadu jubilejai 2016.gada 1.oktobrī. FOTO: R.Āboltiņš.

Ar 2006.gada 28.jūnija Vidzemes Augstskolas Senāta lēmumu Nr.7/12/1

Rihardam Berugam – par ieguldījumu ViA starptautiskās sadarbības attīstībā, ViA vārda atpazīstamības veicināšanu starptautiskā līmenī, Socrates un Leonardo mobilitātes programmu ieviešanā ViA,
Dīnam Boulam (Dean Bowles) – par ASV docētāju mobilitātes veicināšanu uz ViA un ViA administrācijas pārstāvju mobilitāti uz Viskonsīnas universitāti ASV un citām augstākās izglītības iestādēm,
Pēterim Cimdiņam – par ieguldījumu procesos, kuru rezultātā ViA kļuva par valsts augstskolu un saņēma beztermiņa akreditāciju,
Igoram Klapenkovam – par ieguldījumu ViA izveides projekta attīstībā un darbu ViA sākotnējās darbības nodrošināšanā,
Gundegai Zeltiņai – par ieguldījumu Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas izstrādē un docentes darbu Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmā pirmajos gados.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017