Individuālās un grupu lasītavas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Individuālās un grupu lasītavas

 Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem ir tiesības izmantot:

  •  4 individuālās lasītavas (A, B, C, D). Trīs no tām aprīkotas ar datoriem (B,C, D). Individuālās lasītavas paredzētas 1-2 cilvēkiem,
  • 2 grupu telpas (I, II). Grupu telpas paredzētas 10-12 cilvēkiem.

Lai izmantotu individuālās lasītavas vai grupu telpas, jāreģistrējas pie bibliotekāra.
Paredzētais darba ilgums vienam lietotājam vai vienai lietotāju grupai ir līdz 2 stundām. Telpu var izmantot ilgāk, saskaņojot to ar bibliotekāru.
Ja telpas izmanto vairāk cilvēku nekā paredzēts un no citām telpām tiek ņemti krēsli, darbu beidzot, tie jānovieto atpakaļ.
Ja plānotā darba laikā lietotājs atstāj telpu, viņš ir tiesīgs saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, jāpiesakās pie bibliotekāra un atslēga jānodod.

Iepriekš piesakoties, lasītavas var rezervēt arī nākamajai nedēļai.

Ņemot vērā pieprasījumu, individuālās un grupu lasītavas izmantošanas laiks var būt ierobežots līdz 2 stundām.

Pēc elektroniskās formas nosūtīšanas, lūdzu, gaidiet bibliotekāra apstiprinājumu par lasītavas izmantošanu Jūsu norādītajā laikā!

Rezervēt telpas var

  • aizpildot rezervācijas formu tiešsaistē
  • pie bibliotēkas darbiniekiem 2. stāvā
  • zvanot pa telefonu 26664430 (LMT), 64207226
  • rakstot uz e-pastu : bibl.info[at]va.lv

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017