Informācijas tehnoloģijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas tehnoloģijas

Par programmu:

Studiju programmas mērķis 

Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei.

Prasmes un iemaņas

Programmā sniegtās zināšanas un prasmes dod spēju uzņemties programmēšanas inženiera profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Mūsu programma sniedz plašu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko izglītību Informācijas tehnoloģiju jomā. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā.


Studiju programmas Informācijas tehnoloģijas priekšrocības:

 • Zināšanas un profesionālās prasmes. Teorētiskās zināšanas papildina praktiskas iemaņas, kas apgūtas prakses laikā un laboratorijas darbos.
 • Kvalitatīvi studiju apstākļi. Brīva pieeja datortehnikai un studijām nepieciešamajai programmatūrai, bezvadu interneta pieslēgums visās Vidzemes Augstskolas ēkās un studentu kopmītnēs, praktisko darbu veikšana speciālās (datortīklu, elektrotehnikas un radiofrekvenču identifikācijas) laboratorijās.
 • Starptautiskas nozīmes profesionāli sertifikāti. Vairāki studiju kursi saistīti ar iespēju pēc kursa pabeigšanas kārtot eksāmenu par starptautiski atzītu profesionālo sertifikātu ieguvi.

“Vidusskolu absolventi ne vienmēr zina, ko vēlas darīt. Es zināju tikai to, ka vēlos saistīt profesionālo dzīvi ar informācijas tehnoloģijām. Bet tā ir plaša nozare, par laimi ViA IT bakalaura programmā ļauj iepazīt dažādus nozares virzienus. Pateicoties tam, es sapratu, kas man patīk un padodas. Un, protams, liela priekšrocība ir tā, ka augstskola sniedz profesionālā bakalaura izglītību, kas, atšķirībā no akadēmiskās izglītības, ļauj studiju laikā gūt praktiskas zināšanas, iepazīt labāk industriju un nodibināt kontaktus, kas pēc absolvēšanas “paver durvis” un ļauj vieglāk iekļauties darba tirgū.”

SERGEJS ZUBOVS A/S “Cēsu alus” vecākais programmētājs


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Programmēšana,

Lietojumprogrammatūra,

Datoru arhitektūra,

Datu pārraides tīkli,

Elektronikas pamati,

Windows un Linux serveru administrēšana,

Informācijas sistēmas analīze un izstrāde,

Sistēmprogrammēšana,

Objektorientētā programmēšana,

Datubāzu tehnoloğijas,

Programmatūras izstrādes rīki un vides,

Programmatūras inženierija,

Mobilās Programmatūras inženierija (Android),

Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes,

Specialitātes svešvaloda,

Starpkultūru izpratne (angļu val.),

Profesionālā saskarsme,

IT projektu izstrāde un vadība,

E-biznesa sistēmas.

Uzņēmējdarbība

Ekonomikas pamati,

Nozares tiesību pamati un standarti,

IT menedžments.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Tās mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas profesionālā bakalaura programmas pilna laika studijās ir 3 prakses:

 • ievada prakse 4 nedēļas 2.kursā,
 • specializācijas prakse 14 nedēļas un pirmsdiploma prakse 8 nedēļas 4.kursā;

Studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" absolvents var strādāt  kā IT speciālists, IT daļas vadītājs, IT pakalpojumu uzņēmumu speciālists, programmētājs, IT uzņēmuma vadītājs, IT projektu vadītājs, sistēmu analītiķis, testētājs, datortīklu administrators, lietotāju atbalsta speciālists, WEB izstrādātājs, IT sistēmu administrators, mobilo risinājumu programmētājs, virtuālās realitātes speciālists, drošu sistēmu programmētājs.

Ja tevi interesē tehnoloģijas, esi dinamisks un gribētu strādāt starptautiskā vidē, piemērota var būt tieši informāciju tehnoloģiju nozare! Pašlaik Latvijā meklē aptuveni 3500 šīs nozares darbinieku.Vārdi, kas vislabāk var raksturot darbu informācijas tehnoloģiju jomā, ir:

PRESTIŽS
Jaunākie pētījumi rāda, ka informācijas tehnoloģiju nozarē strādājošiem uzņēmumiem ir ļoti augsta reputācija – tos ciena augstās kvalitātes produktu un pakalpojumu dēļ3. Reputācijas rādītāji IT nozarei Latvijā pat ir augstāki kā citās Eiropas valstīs – 54 punkti salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem – 49 punktiem.

ATALGOJUMS
Nav iespējams noliegt – atalgojums ir nozīmīgs, kad  jāizvēlas darbs. Informācijas tehnoloģiju joma šajā ziņā uzvar pat statistiku – jau vairākus gadus vidējā alga IT nozarē ir krietni virs vidējās algas valstī.

IZAICINĀJUMS
Latvijā IT nozare ir pasaules mēroga līmenī, kas nozīmē – turēšanos līdzi pasaules jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģijās un, iespējams, arī tās radīt! Ļoti daudzi Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi ar saviem produktiem un pakalpojumiem ir atpazīstami arī ārpus mūsu valsts robežām.

Piemēram:

„Exigen Services” – vadošais informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums Latvijā, nodarbina vairāk kā 2000 IT speciālistu 13 valstīs.
„Tilde” – vadošais plaša lietojuma datorprogrammu izstrādātājs Baltijā. Tā produkti kvalitātes ziņā pārspēj Google tulkotāju un uzlabo Microsoft mašīntulkošanas programmas.

Arī Vidzemes Augstskolas absolventi dibinājuši ļoti veiksmīgus informācijas tehnoloģiju uzņēmumus:
„IT House”
– veido mājas lapasweb aplikācijasdizainu un sociālo mārketingu uzņēmumiem. Pāris gadu laikā uzņēmums trīskāršojis piedalīšanos starptautiskos projektos.
„Mearra” – specializējas programmēšanā un dizaina izstrādē; nepilni divu gadu laikā jau izveidojusies sadarbība ar Somijas uzņēmējiem.


Intervija ar studiju programmas Informācijas tehnoloģijas (bakalaurs) absolventu, SIA "Wunderkraut Latvia" programmētāju Lauri Igauni:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Valmieru atbraucu apskatīt jau vidusskolas laikā, taču nebija īstas pārliecības par to, ka tieši šeit es vēlētos studēt, tomēr pēc dokumentu iesniegšanas manas domas ar vien vairāk virzījās uz Valmieru.

 • Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties attiecīgo studiju programmu? 

Man lēmums par studiju virzienu bija loģisks, jo jau pirms vidusskolas interesēja IT joma un arī pildot dažādas karjeras izvēles anketas sapratu, ka šis būs īstais lauciņš.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Uzsākot studijas, svarīgi ir saprast vai studiju virziens ir domāts priekš Tevis, kā arī jāizprot, kāda būs tālākā rīcība pēc iegūtā grāda. Piemēram, ja nepatīk datori, tad kāpēc studēt IT, vai arī, ja nepatīk runāt, tad kāpēc studēt komunikāciju? Protams, ka ir studenti, kuri, izvēloties sev nepiemērotas studiju programmas, studiju procesā izprot šo novirzienu un kļūst par labiem speciālistiem. Tomēr labāk ir saprast vai izvēlētā procesija būs pieprasīta arī nākotnē. IT joma bija, ir un būs vienmēr pieprasīta specialitāte. Līdz ar to nozīmīgi ir saprast, vai izglītība tiks iegūta tikai ķeksīša pēc vai arī nākotnes perspektīvā ar to tiks kaut kas darīts, ieguldīts, sasniegts un veidots bizness.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Kopumā, studiju programmu vērtēju pozitīvi. Bija protams savi gan negatīvie individuālie un kopīgie aspekti, bet tas raksturīgs visām augstskolām un studiju programmām. Šī studiju programma deva ieskaitu tajā, kas slēpjas zem vārdiem "informācijas tehnoloģijas". Nozīmīga ir prakse, bet viss ir atkarīgs no tā, ar kādu mērķi prakse tiek īstenota. Jau atkal ir jāsaprot, vai ir vēlme tikai ķeksīša pēc iziet praksi vai arī to uztvert kā savu nākamo darba vietu, kā tas ir manā gadījumā. Visnoderīgākais Vidzemes Augstskolā ir tas, ka augstskola tiek absolvēta ar iegūtu darba pieredzi caur minētajām praksēm. 

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja man būtu iespēja studijas sākt no jauna, tad es savā studiju procesā neko nemainītu. Varbūt, aktīvāk mēģinātu risināt dažādus studentu dzīves jautājums.

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Studiju programma piemērota cilvēkiem, kuri labi apzinās, ko vēlas, savādāk nav iespējams pabeigt studijas. Topošajiem studentiem ir jāpiemīt vēlmei ar IT nodarboties ikdienā un to nedarīt tikai papīra dēļ.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? 

Vidzemes Augstskola ir ļāvusi man iegūt lieliskus draugus, kursa biedrus, kolēģus un ļāvusi iepazīt koju dzīvi un Valmieru visā savā krāšņumā. ViA iedvesmo ticēt sev un likt saprast, ka nekas nav neiespējams, atliek tikai izkāpt no saviem iedomu rāmīšiem. Vidzemes Augstskola ir vieta, kur es varu atgriezties un satikt pasniedzējus. Tie kļuvuši par draugiem un vienmēr ir patīkami aprunāties, jo ViA strādāt forši cilvēki.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, tad vēlētos veselību mūža garumā.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir tad, kad pieceļos, ārā spīd saulīte un ir tā diena, kad nododu projektu. Satiekos ar klientu un atrādu paveikto. Visi ir laimīgi un viens otram pasākam paldies!


pastkarte-itbak_0.jpg

JAUNUMS!

SPECIALIZĀCIJAS “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA” SATURS Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana, Programmēšana II, Lietišķā kriptogrāfija, Programmu kvalitātes testēšana, Datu aizsardzība un drošība, Ievads kiberdrošībā,

SPECIALIZĀCIJAS “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE” SATURS iOS lietotņu izstrāde, Grafikas programmēšana, 3D interaktīvo vižu izstrāde, Ievads mobilajās tehnoloģijās, Ievads virtuālās realitātes tehnoloģijās.

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Profesionālā kvalifikācija: programmēšanas inženieris
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019.gada 21.maijam
Studiju veids:

pilna laika studijas

nepilna laika studijās reflektanti tiks uzņemti 2018.gadā!*

*Ņemot vērā  ViA e-apmācības sistēmas pilnveidošanu, nepilna laika studijās uzņemšana tiek plānota 2018.gadā. Tiem, kas vēlas atjaunoties vai uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, aicinām sazināties ar IT studiju virziena pārstāvjiem.

Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām;
5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

CE rezultāti – 70%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs*** – 25%;

Ieskaite vai eksāmens informātikā – 5% (ja ir kārtots).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati / ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.  

*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.:

SPECIALIZĀCIJAS “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA” 40 budžeta vietas

SPECIALIZĀCIJAS “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE”  40 budžeta vietas

Studiju maksa 2017./2018. ak.g.: EUR 1558  (kopējā studiju maksa EUR 6232) pilna laika studijām;
EUR 1209 (kopējā studiju maksa EUR 6045) nepilna laika studijām

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018