Komunikācija un sabiedriskās attiecības | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām, profesionālajām prasmēm un kompetencēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē, kā arī būs sagatavoti tālākajām studijām maģistrantūrā.

Prasmes un iemaņas

Studijās tiek attīstītas pētniecības prasmes un kritiskā domāšana, spēja pārliecināt ētiskā veidā, radošums, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Darbs ar informāciju – tās iegūšana, atlase, analīze un vizualizācija – ir būtiskas prasmes, kam studiju laikā tiek pievērsta liela uzmanība. Tās ir prasmes, bez kurām neiztikt nevienam profesionālam komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam.

Šī programma sniedz plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē.

Studijas šajā programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!


Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programma ievedīs pasaulē, kur iespējams iepazīt komunikāciju no starppersonu līdz organizāciju līmenim, iegūt zināšanas par organizācijas tēla veidošanu, zīmola un reputācijas vadību, izzināt masu mediju lomu, apgūt sociālo mediju lietošanas iespējas, iemācīties vadīt krīzes, veidot labas attiecības un veicināt sarunas starp cilvēkiem un organizācijām. Programma orientēta uz vispusīgu uzņēmumu un organizāciju vietas un lomas izpratni sabiedrībā, organizācijās notiekošo procesu studijām, kā arī uz cilvēka vērtības apzināšanu sarežģītajos komunikācijas procesos.

Mēs piedāvājam izaicinošas diskusijas ar nozares profesionāļiem un radošu pieeju studiju procesam. Individuāla un personiska attieksme pret studentu ir mums piemītošās vērtības. Mūs no citiem atšķir darbs sabiedrības interesēs, saskaņā ar augstākajiem profesionālās ētikas principiem.

“Tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena, kas aizsākās ViA atvērto durvju dienā un turpinās joprojām. Valmieras pilsētas šarms, dzīvespriecīgie studenti, smaidīgie un atsaucīgie pasniedzēji, aizraujošā kopmītņu dzīve, protams, arī pati studiju programma, lekciju telpas, bibliotēkas grāmatu bagātības, tas viss, lai es izlemtu par labu studijām Vidzemes Augstskolā. Augstskola man deva stipru un pamatīgu tramplīnu manam profesionālajam lēcienam sabiedrisko attiecību pasaulē. Man grūti izcelt kādus konkrētus kursus, jo katrā no tiem bija kas vērtīgs - ne tikai praktiski pielietojams, bet tāds, kas liek aizdomāties un analizēt, kas rosina darboties, kas palīdz veidot likumsakarības, kas liek smadzenēm darboties. Tur jau ir tā “studiju sāls” - tajā programmas daudzveidībā!” 

KRISTA GRASBERGA Sabiedrisko attiecību aģentūra “Deep White”, klientu servisa direktore  


Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā nozīmīgs studiju elements ir mediju un to lomas izpēte sabiedrībā, jo komunikācijas un sabiedrisko attiecību īstenošanā liela nozīme ir tam, kāda informācija tiek piedāvāta plašsaziņas līdzekļos. Programmā ietverta arī daudzpusīga informācija par sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi, kā arī politisko un ekonomisko sistēmu darbību.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

KOMUNIKĀCIJAS PAMATZINĀŠANAS:

Masu komunikācija,

Komunikācijas teorijas.

ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA:

Organizāciju komunikācija,

Sabiedriskās attiecības,

Sabiedrisko attiecību praktikums,

Stratēğiskā komunikācija,

Krīžu komunikācija.

UZŅĒMĒJDARBĪBA:

Uzņēmējdarbība radošajās industrijās, Finanšu vadība,

Politekonomija,

Projektu vadība,

Uzņēmējdarbības vadības procesu modelēšana,

Mārketings,

Reklāma.

AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA:

Multimediju un vizuālā komunikācija,

Datu vizualizācija,

Īsfilmu darbnīca,

Fotogrāfija u.c.

PĒTNIECĪBA:

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes,

Statistika, pētniecības prakse, individuāli veikti pētnieciskie projekti, bakalaura darbs.

SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA: Žurnālistikas praktikums,

Jaunie mediji un politika,

Virtuālās vides sociālpsiholoğiskie aspekti.

DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA: Sociālā izziņa,

Sabiedrības pārvalde,

Politiskā komunikācija,

Socioloğija,

Sociālā psiholoğija,

Argumentācija un loğika,

Akadēmiskā rakstība,

Radošā rakstība,

Rakstītā komunikācija,

Komunikācijas treniņš,

Publiskā runa,

Komunikācijas ētika,

Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā no 2013.gada ir iespējams specializēties trīs virzienos - stratēģiskā komunikācija, vizuālā komunikācija un digitālā komunikācija. Studentiem ir iespēja apgūt dažādus izvēles kursus, piemēram, Starptautiskā komunikācija, Starpkultūru komunikācija, Uzņēmumu vadības procesu modelēšana, Ekonomiskā uzvedība, Zīmolvedība, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Stāstniecība, Sociālo tīklu analīze, Sociālie mediji, Jaunie mediji un politika u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.


Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā.

Sabiedrisko attiecību speciālisti uztur attiecības ar medijiem, rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē. Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši un jāspēj likt lietā personisko emocionālo inteliģenci.

Pēc studijām var strādāt kā projektu vadītājs komunikācijas, SA un reklāmas ağentūrās, stratēğiskās un integrētās komunikācijas speciālists vai konsultants valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, mārketinga speciālists, starptautiskās komunikācijas vadītājs, vizuālās komunikācijas speciālists.

 


Intervija ar studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" absolventi, Latvijas Televīzijas ziņu dienesta sociālo tīklu redaktori Māru Arāju:

  • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Vēl kā tagad atminos saulaino pavasara dienu, kad, vēl būdama vidusskolniece, ierados Vidzemes Augstskolā uz atvērto durvju. Tajā dienā Valmiera izskatījās ļoti skaista. Protams, pirms došanās uz Vidzemes Augstskolas atvērto durvju dienu biju interesējusies par iespējamajām studiju programmām, un biju dzirdējusi ļoti labas atsauksmes par komunikāciju un sabiedrisko attiecību programmu. Visi iepriekš minētie faktori savienotājas, ka nolēmu – studēšu šeit, pat, neskatoties uz to, ka Valmiera no manas dzīvesvietas bija ļoti tālu.

  • Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmu?

Sākotnēji Vidzemes Augstskolā biju pieteikusies divās studiju programmās – komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un biznesa vadībā. Iekšēji jau no paša sākuma jutu, ka iešu studēt komunikāciju un sabiedriskās attiecības, jo šķita interesants gan programmas saturs, gan potenciālās nākotnes profesijas iespējas. Pēc dokumentu iesniegšanas un rezultātu paziņošanas uzzināju, ka budžeta vietu esmu ieguvusi tikai biznesa vadībā. Tomēr beigās sanāca tā, ka cilvēki, kuri bija izvēlējušies komunikāciju un sabiedriskās attiecības priekšroku beigās deva citai studiju programmai, kas ļāva pakāpties uz augšu un iekļūt budžetā. Tad man vairs nebija nekādu jautājumu, kur iet studēt.

  • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Šobrīd publiski izskan ļoti daudz viedokļi par to, ka jauniešiem vajadzētu iet studēt IT un eksaktās zinības, jo sociālo zinātņu studenti, absolventi un speciālisti ir pārāk daudz, bet man liekas, ka pašam ir jāizsver, ko vēlas studēt, jo labs speciālists beigās var atrast savu īsto sirds darbu jebkurā nozarē. Tāpat jāpadomā par savām spējām un interesēm, lai vēlāk varētu savienot to, kas patiešām patīk, nevis vienkārši strādāt strādāšanas pēc. Tāpat, iespējams, doties uz kursiem, kuros tie runāts par jaunieša interesējošo profesiju. Manuprāt, arī ēnu diena ir brīnišķīga iespēja, lai varētu apskatīt, kā norit ikdiena profesijā, kura interesē.

  • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums?

Esmu kārtīgs komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmas fans, ja tā varētu teikt. Man ļoti patika mācīties, kā arī lielākā daļa studiju kursu un studiju process. Programma ir ļoti kvalitatīva, ar ļoti labiem speciālistiem. Ļoti vērtīgas praktiskās nodarbības, kā arī praktiķu vieslekcijas, kuras varbūt no sākuma liekas interesantas, bet tad, kad jau esi darba tirgū – saproti pievienoto vērtību. Vidzemes Augstskola komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā iemāca kritisko domāšanu, jo pašam ir jālasa, jāpēta, jādomā un jāanalizē. Kas vēlāk ļauj kritiski izvērtēt informāciju, kas mūsdienās, manuprāt, ir ļoti svarīgi.

  • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Es noteikti aizbrauktu Erasmusā, bet visu pārējo man liekas esmu izmantojusi pietiekami. Gan dzīvoju kopmītnēs, gan izbaudīju studentu dzīvi pilnā apmērā.

  • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Strādāju televīzijas ziņu dienestā, kur mans darbs ir tieši saistīts ar sociālajiem tīkliem. Veidoju saturu, publicēju to un veidoju dažādas stratēģijas attīstības plānus.

  • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Parastais pieņēmums ir tāds, ka komunikāciju un sabiedriskās attiecības var studēt tikai ekstraverti cilvēki, bet man liekas, ka tas nav īsti pareizs, jo, lai arī esmu ekstraverta, manā kursā bija intraverti cilvēki, kuru šobrīd ir ļoti lieliski speciālisti. Bet noteikti ir jābūt drosmīgam, jo jāspēj pielāgoties dažādām situācijām, izdomāt dažādus risinājumus. Jābūt lielai interesei par sociālajiem tīkliem, komunikāciju tiešsaistē, jo bez tā mūsdienās nevar.

  • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? Kas Vidzemes Augstskola ir priekš Jums?

Vidzemes Augstskolā četri pavadītie gadi, manuprāt, ir labāk aizvadītie gadi manā dzīvē līdz šim. Iegūti labi draugi un pasniedzēji, kuri patiešām ir ļoti atsaucīgi un, ar kuriem joprojām ir patīkami komunicēt. Vidzemes Augstskolā iepazinos ar savu vīru, ar kuru mums tagad ir ģimene, kas, manuprāt, arī nav mazsvarīgi. Vidzemes Augstskola man izveidojas par tādu cilvēku, kāda esmu tagad un par to man ir liels prieks.

  • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Divdesmit gados gribētos ātrāk redzēt to, kas būs uz priekšu, bet tagad es gribētu iemācīties apstāties laikā un izbaudīt notiekošo.

  • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Katram ir iespēja savu dienu padarīt par veiksmīgu, tāpēc nav vienas konkrētas formulas. Ir jāiet un jādara, izdomājot to, ko gribi panākt, lai sasniegt kārtējo mazo mērķi.

 

 

 

 


pastkarte-ksa.jpg

Izglītība: profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību menedžeris
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija

CE rezultāti – 60%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv. val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika – 35%;

2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika – 5% (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2015.gadā;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.:

12+2* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2016. gada rudens semestri)

Studiju maksa 2017./2018. ak.g. EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

Komunikācijas un mediju studiju virziena studentiem tagad ir iespēja viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus - ViA un Ķīles Augstskolas (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Lasīt vairāk


"Studiju programma "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" sniedz daudzpusīgas, plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē. Studijas ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!"

Programmas izstrādātāja Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018