Krājums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Krājums

VIA bibliotēka komplektē iespieddarbu, elektronisko, audiovizuālo un citu dokumentu krājumu atbilstoši VIA studiju programmu vajadzībām.

Īpašās kolekcijas:

Pasaules Tūrisma Organizācijas publikācijas (kopš 2003)

VIA studentu bakalaura un maģistra darbu kolekcija

 

VIA bibliotēkas krājuma papildināšana

VIA akadēmiskais personāls pasūta mācību procesam nepieciešamos izdevumus pasūta VIA noteiktā kārtībā. Pasūtījuma anketu var lejupielādēt šeit.

Pieprasījumu ar parakstu apstiprina fakultātes dekāns un akadēmiskais un zinātņu prorektors. Aizpildīto veidlapu var iesniegt bibliotēkas direktorei vai nosūtīt uz e-pastu inese.taurite[at]va.lv

VIA bibliotēka piedāvā iespēju ikvienam bibliotēkas lietotājam ieteikt iegādāties bibliotēkas krājumā nepieciešamus izdevumus un e-resursus. Lai ieteiktu kādu izdevumu vai e-resursu, lūdzam aizpildīt ieteikuma anketu .


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018