Lēmējinstitūcijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Lēmējinstitūcijas

  • Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir ViA augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 gadiem.
Vairāk informācijas šeit

  • Senāts

Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas ViA darbības sfēras.
Vairāk informācijas šeit

  • Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir ViA institūcija, kas izveidota strīdu izskatīšanai starp ViA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumu izskatīšanai par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem.
Vairāk informācijas šeit

  • Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
Vairāk informācijas šeit

  • Mandātu komisija

Mandātu komisija organizē Satversmes sapulces vēlēšanas.
Vairāk informācijas šeit

  • Fakultāšu Domes

                           Vidzemes Augstskolas fakultāšu Domes ir koleģiālas lēmējinstitūcijas fakultāšu akadēmiskās,
                           zinātniskās un pētnieciskās darbības nodrošināšanai.
                           Vairāk informācijas:
                                      Inženierzinātņu fakultātes Dome šeit
                                      Sabiedrības zinātņu fakultātes Dome šeit

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017