ViA norēķinu rekvizīti | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA norēķinu rekvizīti

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Lai veiktu maksājumu, izmantojot Swedbank, Citadele vai DNB internetbanku,
lūdzu spiediet uz zemāk redzamā logo:

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Swedbank
Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV74PARX0006876240003
Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

 

Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc zemāk minētā parauga.

Lūgums pirms maksājuma klasifikācijas koda (KK) nerakstīt nekāda veida burtus vai simbolus, pretējā gadījumā sistēma tos nespēj atpazīt!

    * Par studiju maksu:
          21351, Vārds, Uzvārds, personas kods, studiju maksa, semestra kārtas numuru (piemēram: 5.semestris)

  * Par dokumentu iesniegšanu studijām:
          21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

    * Par Atmiņu grāmatu:
          21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, par atmiņu grāmatu un pasta izdevumiem.   

    * Par dienesta viesnīcu:
          21382, Vārds, Uzvārds, personas kods, par dienesta viesnīcu, mēnesis, par kuru maksā

    *  Kavējuma nauda:
          21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, kavējuma nauda, semestra kārtas numuru (piemēram: 5.semestris)

    * Par nozīmīti vai izlaidumu:
         21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, pamatojums (piemēram, par nozīmīti)

    * Par individuālajiem pārbaudījumiem, par individuālo lapu:
         21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, atkārtoti pārbaudījumi, pamatojums (Piemēram: gada projekts, eksāmens)

    * Par izziņu, pasta pakalpojumiem, dokumentu kopijām:
         21379, Vārds, Uzvārds, personas kods, pamatojums (piemēram, par izziņu)

    * Par telpu nomu:
         21389, Vārds, Uzvārds, personas kods, par telpu nomu

    * Par TV nomu:
         21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis

    * Par kursiem:
         21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par kursiem

    * Cita veida maksājumi:
         21499, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017