Nozaru literatūras un daiļliteratūras izsniegšana uz mājām | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Nozaru literatūras un daiļliteratūras izsniegšana uz mājām

Bibliotēkas dokumentus izsniedz lietotājiem, kuriem nav parādsaistību Valmieras integrētajā bibliotēkā. Lietotājam neizsniedz Bibliotēkas dokumentus uz citas personas vārda.
Bibliotēkas lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo dokumentu skaits nevar pārsniegt 10 vienības, ņemot vērā dokumentu pieprasījumu, izņemot gadījumus, kad lasītājam tiek izsniegts žurnāla gada komplekts.
Bibliotēkas grāmatas uz mājām izsniedz uz noteiktu laika periodu:
            daiļliteratūru – uz 30 dienām,
            mācību grāmatas (dzeltena uzlīme) – uz semestri vai kursa laiku,
            nozaru literatūru (zaļa uzlīme) – uz 2 nedēļām,
            lasītavas eksemplārus (sarkana uzlīme) no ViA krājuma izsniedz uz laiku līdz Bibliotēkas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā (“Nakts abonements”). Valmieras bibliotēkas lasītavas eksemplārus uz mājām neizsniedz.
Atkarībā no lasītāju pieprasījuma un resursu pieejamības, Bibliotēka var pagarināt vai ierobežot grāmatu lietošanas termiņu.
            Žurnālus izsniedz uz 3 dienām (neizsniedz jaunākos numurus, ja tas ir vienīgais eksemplārs).
            CD-ROM / DVD/ audiokasešu formāta dokumentiem lietošanas termiņus nosaka, ņemot vērā pieprasījumu.
Bibliotēkā saņemtie dokumenti lietotājiem jānodod līdz noteiktajam termiņam. Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz dokumentu nav pieteicies cits lietotājs. (skat. VIA bibliotēkas lietošanas noteikumus)


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017