Par ViA | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Par ViA

1996.gadā dibina Vidzemes Augstskolu (ViA);
2001.gadā ViA iegūst valsts augstskolas statusu;
2002.gadā ViA tiek akreditēta uz nenoteiktu laiku (akreditācijas lapa).

ViA piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!

Vīzija

ViA ir starptautiski atpazīstama reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu pārneses un ideju līderības platforma, kas piedāvā digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot uz sabiedrības izaicinājumiem.

Misija

ViA ir veicināt zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Vidzemes Augstskolas platforma un ekosistēma 

Augstskola ir platforma sapņu piepildījumam un  mērķu sasniegšanai. Individuālā un kolektīvā līmenī. Gan tiem, kas grib iegūt jaunas zināšanas un prasmes, neatkarīgi no vecuma, gan arī tiem, kuriem ir laba ideja, bet pietrūkst zināšanu un prasmju tās realizācijai. Tiem, kas grib īstenot savu zinātnisko ideju un radīt jaunus produktus, iesaistoties augstskolas pētnieciskajā darbā, un tiem, kas vēlas savas zināšanas nodot citiem, lasot lekcijas vai konsultējot. Un arī tiem, kas vēlas sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus.

Augstskolas ekosistēmaaugstskola + sadarbības partneri + absolventi. Augstskolas ekosistēmai jākļūst par vienu no galvenajiem nākotnes veidošanas virzītājspēkiem Vidzemē, kā arī aktīvi jāietekmē procesi Latvijā un aiz tās robežām.

Stratēģiskās prioritātes

  • Izglītība  (ViA izglītības programma – studiju programmas un virzieni, mūžizglītība, papildizglītība skolēniem);
  • Zinātne  (ViA pētniecības attīstības stratēģija un programma – proaktīva atbilde sabiedrības izaicinājumiem atbilstoši studiju virzieniem un ārējam pieprasījumam);
  • Zināšanu pārnese un ideju līderība (ViA un tās partnerinstitūciju zināšanu nodošana sadarbības partneriem, Vidzemes reģiona intelektuālā līdera lomas uzņemšanās valsts un reģiona izaugsmes veicināšanā).

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018