Pēcdoktorantūra | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pēcdoktorantūra

Vidzemes Augstskola (ViA) izsludina Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 (turpmāk – SAM MK noteikumi). 

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības,  pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši ViAStratēģijai 2016. – 2020.gadam, cilvēkresursu attīstības plānam, pētniecības attīstības stratēģijai un programmai, kā prioritāras nosakot izcilības jomas pa nozaru grupām:

  • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves
  • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija
  • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas
  • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas
  • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība
  • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

Konkursa pretendenti pieteikumu kopā ar pārējiem ViA Pēcdoktorantūras pieteikumu priekšatlases nolikumā minētajiem pielikumiem var iesniegt līdz 2016. gada 10.novembrim. 

Priekšatlases dokumenti:

1.pielikums Iesniegums Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei ViA

2.pielikums Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts

3.pielikums Pēcdoktoranta apliecinājums

4.pielikums Atzinums par pētījuma nozīmību

5.pielikums Vērtēšanas kritēriji

ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkurss tiek organizēts saskaņā ar 28.09.2016. ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai. Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludināto atklāto pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumiem http://www.viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/_izsludinatie_konkursi/

​​​Kontaktinformācija:

Atis Kapenieks, akadēmiskais un zinātņu prorektors

atis.kapenieks@va.lv 

 

PRIEKŠATLASĒ ATBALSTĪTIE PĒTNIECĪBAS PROJEKTU PIETEIKUMI 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018