Prakses ārzemēs | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prakses ārzemēs

Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja doties starptautiskajā praksē jebkurā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī Turcijā un Maķedonijā. Prakse ir daļa no studiju procesa, tāpēc par to tiek ieskaitīti kredītpunkti. Studenti var izvēlēties doties starptautiskajā praksē pēc pirmā, otrā vai trešā kursa, vai arī ceturtā kursa un maģistrantūras studiju laikā (saskaņā ar fakultātes noteikumiem un prasībām). Vidzemes Augstskola ir viena no Latvijas augstskolām, kura nav iedomājama bez starptautiskās sadarbības - tā kā ViA lepojas ar profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra grāda studijām, tad prakses ir neatņema studiju sastāvdaļa.

Prakses galvenokārt tiek organizētas vasarā, taču ir iespējas iziet praksi arī citā laikā. Students pats var izvēlēties valsti un uzņēmumu, kurā praktizēties. Pieredze liecina, ka individuālā iniciatīva uzņēmuma meklēšanā ļauj izvēlēties piemērotāko prakses vietu un tas dod lielāku ieguldījumu personiskajai izaugsmei prakses laikā. Vidzemes Augstskola piedāvā jau esošos uzņēmumu kontaktus, ar kuriem esam sadarbojušies iepriekš.

Prakses laikā students iegūst jaunu pieredzi gan profesionālā jomā, izpildot pienākumus, kas saistīti ar studijām, gan pieredzi kultūras atšķirību un personības pilnveidošanas ziņā. Atrodoties svešā valstī aptuveni 3 mēnešus kopā ar cilvēkiem, kuriem ir iespējams radikāli savādāka dzīves uztvere un kultūras atšķirības, nav iespējams izvairīties no pavisam savādākas pieredzes gūšanas. Prakses laikā studentam ir jāveic ne tikai uzdotie darba pienākumi, bet arī jāveic pētījums atbilstoši savām interesēm.

Mūsu studentu pieredze ārvalstīs


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018