Satversmes sapulce | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Vidzemes Augstskolas (ViA) augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 gadiem. Satversmes sapulce sastāv no 40 personām, no kurām 24 pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla locekļiem, 8 pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personāla locekļiem, un 8 pārstāvji tiek ievēlēti no pilna laika studējošo vidus.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs: Dr.sc.comm., doc. Jānis Buholcs.
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks: Dr.sc.ing. , doc. Kaspars Osis.

Kontaktinformācija:
e-pasts: janis.buholcs@va.lv

Satversmes sapulces sastāvs

Vidzemes Augstskolas Satversme

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces nolikums

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces vēlēšanu nolikums


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017