Senāts | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Senāts

Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Vidzemes Augstskolas darbības sfēras. Senāts sastāv no 20 locekļiem: 15 akadēmiskā personāla pārstāvjiem, 4 studējošo pārstāvjiem un 1 vispārējā personāla pārstāvja. Senāta pilnvaru termiņš ir divi gadi.

Senāta priekšsēdētāja: Dr.oec., profesore Agita Līviņa
Senāta priekšsēdētāja vietniece: Dr.oec., profesore Maira Leščevica

Senāta sekretāre: Evija Lubņevska (e-pasts: evija.lubnevska@va.lv).

Senāta sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji Senātā:

1. Mg.oec., lektors Aigars Andersons
2. Mg.math.ing., Mg.iur., lektors Ojārs Bāliņš
3. Dr.paed., profesore, pētniece Sarma Cakula
4. Dr.sc.ing., asoc.profesors Arnis Cīrulis
5. Dr.oec., profesore Agita Līviņa
6. Dr.oec., profesore Sarmīte Rozentāle
7. Mg.geogr., lektors Ilgvars Ābols
8. Mg.oec., lektors Jānis Bikše
9. Dr.phys., pētniece Inese Birzniece
10. Dr.math., lektore Aija Cunska
11. Dr.oec., profesore Maira Leščevica
12. Dr.art., docente Ieva Gintere
13. Mg.man., lektore Zane Kudure
14. Mg.sc.soc., lektore Agnese Karaseva
15. Bc.sc.soc., lektore Dace Krutova

Studējošo pārstāvji Senātā:

1. Inženierzinātņu fakultātes studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" students Deniss Golubevs
2. Sabiedrības zinātņu fakultātes studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studente Annija Ņizina
3. Inženierzinātņu fakultātes studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" studente Evelīna Āboliņa
4. Sabiedrības zinātņu fakultātes studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studente Laura Eisaka

Vispārējā personāla pārstāvis Senātā:

1. Mg.oec., galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja Ginta Sēne
 

Senāta sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā.
Tajās drīkst piedalīties jebkurš students un augstskolas darbinieks.

Vidzemes Augstskolas Senāta nolikums

Senāta ietvaros darbojas divas pastāvīgās komisijas:

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017