ViA stratēģija 2016 - 2020 | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA stratēģija 2016 - 2020

Vīzija

ViA ir starptautiski atpazīstama reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu pārneses un ideju līderības platforma, kas piedāvā digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot uz sabiedrības izaicinājumiem.

Misija

ViA ir veicināt zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Vidzemes Augstskolas platforma un ekosistēma 

Augstskola ir platforma sapņu piepildījumam un  mērķu sasniegšanai. Individuālā un kolektīvā līmenī. Gan tiem, kas grib iegūt jaunas zināšanas un prasmes, neatkarīgi no vecuma, gan arī tiem, kuriem ir laba ideja, bet pietrūkst zināšanu un prasmju tās realizācijai. Tiem, kas grib īstenot savu zinātnisko ideju un radīt jaunus produktus, iesaistoties augstskolas pētnieciskajā darbā, un tiem, kas vēlas savas zināšanas nodot citiem, lasot lekcijas vai konsultējot. Un arī tiem, kas vēlassastapt līdzīgi domājošus cilvēkus.

Augstskolas ekosistēma – augstskola + sadarbības partneri absolventi. Augstskolas ekosistēmai jākļūst par vienu no galvenajiem nākotnes veidošanas virzītājspēkiem Vidzemē, kā arī aktīvi jāietekmē procesi Latvijā un aiz tās robežām.

Stratēģiskās prioritātes

  • Izglītība  (ViA izglītības programma – studiju programmas un virzieni, mūžizglītība, papildizglītība skolēniem);
  • Zinātne  (ViA pētniecības attīstības stratēģija un programma – proaktīva atbilde sabiedrības izaicinājumiem atbilstoši studiju virzieniem un ārējam pieprasījumam);
  • Zināšanu pārnese un ideju līderība (ViA un tās partnerinstitūciju zināšanu nodošana sadarbības partneriem, Vidzemes reģiona intelektuālā līdera lomas uzņemšanās valsts un reģiona izaugsmes veicināšanā).

Ar ViA stratēģiju 2016. - 2020.gadam un tās pielikumiem var iepazīties šeit:

ViA stratēģija 2016. - 2020.gadam

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017