Stratēģiskā konsultatīvā padome | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Stratēģiskā konsultatīvā padome

 

Padomes sastāvs:

1. Dr.oec., prof. Juris Binde (ViA Inženierzinātņu fakultāte);
2. Dr.sc.ing., asoc.prof.Arnis Cīrulis (ViA Inženierzinātņu fakultāte);
3. Dr.sc.ing., doc. Kaspars Osis (ViA Inženierzinātņu fakultāte);
4. Dr.sc.pol., asoc.prof. Felicina Rajevska (ViA Sabiedrības zinātņu fakultāte);
5. Mg.sc.soc., lekt. Agnese Karaseva (ViA Sabiedrības zinātņu fakultāte);
6. Mg.oec., lekt.Jānis Rozenbergs (ViA Sabiedrības zinātņu fakultāte);
7. Dr.geogr., doc.Andris Klepers (ViA Sabiedrības zinātņu fakultāte);
8. Dr.oec., prof. Agita Līviņa (ViA Sabiedrības zinātņu fakultāte);
9. ViA SA padomes pārstāvis (pārstāvi izvirza ViA SA padome).

 

Vidzemes Augstskolas Stratēģiskās konsultatīvās padomes nolikums


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017