Studiju maksas atlaides 2017./2018. akadēmiskajam gadam | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju maksas atlaides 2017./2018. akadēmiskajam gadam

Atlaides pamatstudijām

  • 60% atlaide pirmā semestra studiju maksai vidusskolu absolventiem, kuriem atestāta atzīmes ir tikai izcili, teicami un ļoti labi.

         Studiju maksa pirmajam semestrim 315 EUR

  • Reflektantiem ar profesionālās vidējās izglītības diplomu – 50% atlaide gada studiju maksai 1.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās un profesionālās bakalaura programmās, ja turpina mācības iepriekš apgūtā specialitātē. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu.

         Studiju maksa pirmajam un otrajam semestrim 390 EUR

  • Vidzemes* vidusskolu abiturientiem – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu.

         Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

  • Koledžu absolventiem, turpinot izglītību bakalaura līmenī – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai.

         Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

  • Eko vidusskolu aktīvistiem 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai.

         Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

*Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Ādažu, Babītes, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Kokneses, Krimuldas, Ķeguma, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas,Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pļaviņu, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Valmiera, Varakļānu, Vecpiebalgas novadiem.

Atlaides augstākā līmeņa studijām.

  • ViA bakalaura programmu absolventiem, studējot maģistrantūrā – 30 % atlaide visam studiju periodam.

        Studiju maksa 677 EUR semestrī

  • Atlaide „Profesionālis” studijām maģistrantūrā – 30% atlaide visam studiju periodam, ja students studē sekmīgi un bez pārtraukuma:

TSV – tūrisma nozares uzņēmumos strādājošie.

PK – valsts iestādē vai pašvaldībā strādājošie, komunikācijas aģentūru darbinieki.

BVV – uzņēmumu īpašnieki un augstākā līmeņa vadītāji.

SSM – uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

ITEM - uzņēmumu darbinieki, kas strādā kā pasākumu organizatori un  tūrisma nozares uzņēmumos strādājošie.

Lai saņemtu atlaidi „Profesionālis”, nepieciešama izziņa no darba vietas par ieņemamo amatu. Lēmumu par atlaides „Profesionālis” piešķiršanu pieņem Uzņemšanas komisija

       Studiju maksa 677 EUR semestrī

Atlaides visu līmeņu studiju programmām

  • 20% atlaide visam semestrim tiem studentiem, kuri ar vidējo atzīmi 8 un augstāk nav tikuši budžeta grupā (maksimums 3 studentiem kursā) pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo akadēmisko gadu.

        Studiju maksa bakalauriem vienam semestrim 623.2 EUR, maģistriem – 769.6 EUR

  • Pēcatlaidi 20% apmērā no semestra maksas par nozīmīgiem sasniegumiem ViA tēla popularizēšanai nacionālā, starptautiskā līmenī pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo akadēmisko gadu.

        Studiju maksa bakalauriem vienam semestrim 623.2 EUR, maģistriem – 769.6 EUR

  • Vidzemes Augstskola sadarbībā ar basketbola klubu “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” , FBK "Valmiera” ,  ar futbola klubu “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” un hokeja klubu "Valmiera” klubu piedāvā studiju maksas atlaides. Plašāka informācija pie attiecīgā sporta veida kluba vadības.

Saskaņā ar 20.februārā "Attīstības, akadēmisko un zinātnisko jautājumu sēdi".

Vairāk par budžeta vietām un studiju maksu


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018