Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzieni ir Valsts likumdošanā noteikta studiju programmu klasifikācija (MK noteikumi Nr. 668 (4. pielikums)). Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu - sešiem gadiem (līdz 2019. gadam).

2014./2015.akad.g.

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Komunikācija un mediji

Pārvaldība

Tūrisms un atpūta

2015./2016.akad.g.

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Komunikācija un mediji

Pārvaldība

Tūrisms un atpūta


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017