Tūrisma organizācija un vadība | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma organizācija un vadība

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma un viesmīlības nozarei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Nodrošināt starpdisciplināru, ar tūrisma nozari saistītu mūsdienīgu zināšanu un prasmju apguvi, radīt personības attīstību veicinošu vidi, veicināt studējošo integrāciju tūrisma nozares organizācijās un pētījumu rezultātu ieviešanu nozarē.

Prasmes un iemaņas

Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

 • Studenti iegūst augstākā līmeņa zināšanas un attīsta mūsdienīgas prasmes, kas nepieciešamas darbam tūrisma un viesmīlības nozarē, organizāciju vadīšanā Latvijā un ārvalstīs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu personības attīstībai;
 • Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā un vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus  risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
 • Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā;
 • Absolventi spēj virzīt  savu un padoto tālāku personīgo un profesionālo pilnveidi.

Studiju programmas priekšrocības:

 • Starptautiska zināšanu un prasmju pārnese ir TOV programmas ikdiena – lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs ārvalstīs, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm, studenti piedalās intensīvajās apmācību programmās sadarbības augstskolās;
 • Studenti kopā ar docētājiem veic lietišķos pētījumus un strādā ES projektos;
 • Studiju programmas saturs katru gadu tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas;
 • Fakultātes aktīvā un regulārā sadarbība ar tūrisma nozares uzņēmējiem, pašvaldībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, reģionālajām un profesionālajām asociācijām studentiem dod padziļinātas zināšanas par aktuālajām norisēm  tūrismā un dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem;
 • Aktīvā sadarbība ar nozari dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem. Studenti pēta tūrisma resursus, izstrādā uzņēmumu un teritoriju attīstības plānus, organizē dažādus pasākumus, veido informāciju par tūrisma produktiem virtuālajā vidē, piedalās vadības simulācijas spēlēs;
 • Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm;
 • Pieprasījums. Ar katru gadu arvien pieaug to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs aug līdzi tūristu skaitam;
 • Dažādība. Iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā, valsts un pašvaldības iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Darba vide var tikt saistīta ar mierīgu darbu ofisā vai aktīvu darbošanos mainīgos apstākļos gan kultūras, gan dabas jomā. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm;
 • Ceļošana. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai, gan uzsvaram uz individualizētu apmeklētāju pieredzes vadīšanu.

"Man kā cilvēkam, kurš nāk no mazāk apdzīvotas teritorijas, studijas deva plašāku redzējumu uz pasauli un daudzas noderīgas pazīšanās. Vairākas noderīgas atziņas uzzināju arī no tūrisma uzņēmumu īpašniekiem, pie kuriem devāmies mācību procesa laikā. Mācījos no pieredzējušiem nozares profesionāļiem un to turpinu darīt joprojām."

ZINTIS ŠĶIPORS pasākumu aģentūras “Sniega cilvēks” īpašnieks un vadītājs


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Tūrisma pamati,

Informācijas un komunikācijas tehnoloğijas tūrismā,

Ceļotāju psiholoğija un motivācija,

Starpkultūru komunikācija tūrismā,

Viesmīlība,

Tūrisma produkts,

Tūrisma projektu vadība,

Tūristu grupu organizēšana un vadība,

Aktīvā tūrisma vadība,

Tūrisms un vide,

Tūrisma ğeogrāfija,

Latvijas dabas tūrisma ğeogrāfija,

Kultūras vēsture un tūrisms,

Latvijas kultūras vēsture un tūrisms,

Svešvalodas (angļu, krievu, vācu, franču, ķīniešu), Publiskā runa.

Domāšanas plašums

Pētījumu metodoloğija,

Tūrisma statistika un datu analīze,

Problēmu risinājumu projekts, gada projekti un bakalaura darbs.

Uzņēmējdarbība

Ievads uzņēmējdarbībā,

Finanšu grāmatvedība,

Finanšu vadības pamati,

Ievads grāmatvedībā,

Biznesa plāns,

Uzņēmuma stratēğija,

Tūrisma tirgvedība,

Uzņēmējdarbības tiesības,

Cilvēkresursu vadība,

Tautsaimniecība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Studenti iziet prakses tūrisma organizācijās visā Eiropā. Apgūst ceļojumu plānošanas un vadīšanas prasmes, dodoties mācību ekskursijās Latvijā un uz Ziemeļvastīm. Praksē tiek attīstītas viesmīlības prasmes un iemaņas strādāt ar rezervēšanas sistēmām. Daudziem studentiem prakses vietas kļūst par nākamajām darba vietām.


Programmas absolventi kļūst par tūrisma nozares uzņēmējiem, tūrisma plānošanas vadītājiem valsts un pašvaldības iestādēs, tūrisma informācijas centru vadītājiem, tūrisma un viesmīlības organizāciju struktūrvienības vadītājiem, ceļojumu konsultantiem un organizatoriem, kultūras un dabas mantojuma iekļaušanas tūrismā speciālistiem.

 


Intervija ar studiju programmas "Tūrisma organizācija un vadība" absolventu, SIA "Latvia Tours" ienākošā tūrisma direktoru Jāni Vilciņu:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Vidzemes Augstskolā iestājos tad, kad tā tikai otro gadu bija atvērta. Pirms tam biju pabeidzis Rīgas tūrisma skolu un ieguvis izglītību viesnīcu specialitātē. Biju guvis arī pieredzi dažādās tūrisma praksēs, līdz ar to ar vien vairāk pieauga interese par šo nozari. Tad nolēmu studēt bakalauru un pastāvēja trīs izvēles iespējas: "Turības", Latvijas Universitāte un Vidzemes Augstskola. Pa cik pats esmu Rīdzinieks, tad 20 gados bija vēlme uzsākt patstāvīgu dzīvi prom no mājām un ierastās vides, tāpēc izvēle par labu krita Vidzemes Augstskolai. Tas bija tāds avantūriski pārdomāts lēmums, jo es apzinājos uz kurieni braucu un ko vēlos studēt.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? 

Laikā, kad sāku studēt, tūrisms Latvijā bija mazattīstīts, līdz ar to bija dažādas iespējas gan pašam kaut ko veidot, gan strādāt. Jau tad man bija labas angļu un krievu valodas zināšanas, kuras man vienmēr dzīvē ir palīdzējušas, un es zināju ko vēlos. Topošajiem tūrisma studentiem ieteiktu izpētīt savus potenciālos pasniedzējus, jo manā studiju laikā strādāja lieliski cilvēki, kā arī augstskola bieži vien viesojās dažādi nozaru eksperti. Savukārt studiju procesā, studentiem ieteiktu pievērst uzmanību mācītajam, īpaši, ja tas nāk no cilvēkiem, kuri reāli ar to nodarbojas un aktīvi iesaistīties, lai iegūtu labumu, ne tikai diplomu. Topošajiem studentiem ir jāsaprot, ka tūrisms nav ceļošana. Bieži vien darba intervijās uzdod jautājumu par to, kāpēc kandidāts vēlas strādāt šajā nozarē, atbilde ir: Man patīk ceļot. Reāla darbība noris biroja telpās. Protams, ka ir dažādi pārdošanas ceļojumi un komandējumi, bet tas jau ir nākošais līmenis. Līdz ar to studiju mērķus nevajadzētu balstīt uz vēlmi aplūkot pasauli. Pašam studentam ir jābūt atvērtam un ir jābūt vēlmei komunicēt ar citiem, jo tūrisms ir viesmīlības nozare. Klienti sagaidīs pozitīvu, interesantu un radošu cilvēku.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Vidzemes Augstskolā apguvu labu praksi. Mani interesēja lielie uzņēmumi, nevis mazie Vidzemes apkārtnē, jo nevēlējos strādāt par viesu nama pārvaldnieku. Vēlējos strādāt lielā un starptautiskā  kompānijā un uz to arī gāja. Liels pluss ir arī tas, ka augstskola vienmēr ir mācējusi sevi labi pasniegt. Vismaz tajā laikā dažādi uzņēmumi labprāt ņēma pretī  praktikantus, jo augstskola bija izveidojusi pozitīvu tēlu.

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja man būtu iespēja sākt studijas no jauna, tad es izmantotu apmaiņas programmu iespējas. Tajā laikā vēlējos būt uzreiz patstāvīgs un tāpēc īpaši neinteresēja šādi piedāvājumi. Taču šobrīd tā šķistu lieliska pieredze, kuru vajadzētu izmantot. Kā arī es vairāk mācītos un pievērstos studiju procesam, ne tikai daudz studenta dzīves baudīšanai.

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Šī brīža nodarbošanās pilnībā atbilst iegūtajai izglītībai, jo iegūtajā diplomā tā arī ir rakstīts: vidējā un mazā uzņēmuma vadītājs.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola?

Vidzemes Augstskola man ir devusi zināšanas, paziņas, draugus un kontaktus. Laikā, kad studēju mēs pazinām viens otru, un šie nodibinātie kontakti ir saglabājušies līdz pat šim brīdim.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, es vēlētos vairāk uzņēmības. Šobrīd esmu algots darbinieks, jo dažādu apstākļu dēļ nav izdevies izveidot kaut ko savu. Es neticu uzņēmēja gēnam, bet gan uzņēmībai. Ja ir iespēja kaut ko darīt, tad to vajag darīt un īstajā brīdī, jo ar laiku vērtības mainās un savos jaunības gados potenciālie riski ir stipri mazāki, nekā tad, kad ir nodibināta ģimene.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir tad, kad ieplānotos darbus izpildu iecerētajā laikā un sanāk ar vien mazāk uzdevumus pārrakstīt uz kādu citu datumu. 


Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā
Profesionālā kvalifikācija: tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Studiju virziens akreditēts: līdz 2023. gada 10.aprīlim
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 3,5 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

CE rezultāti - 60%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE) - 10%;

atzīme matemātikā – 25%;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe - 5% (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu; 1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā);

1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.: 13+6* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2017. gada rudens semestri)
Studiju maksa 2017./2018. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

* - viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

Plašāka informācija - uznemsana@va.lv; mob.: 26182255


Izcila starpdisciplināra izglītība, kas palīdz  tapt par ekspertu tūrisma nozarē un iegūt zināšanas, prasmes un starptautiskus kontaktus, lai īstenotu visdažādākos sapņus un radītu inovatīvas idejas, risinājumus un uzņēmumus.  Atklāj savu potenciālu un sasniedz personīgo izcilību!

Domā "tūrisms"? Domā "Vidzemes Augstskola" - līderis tūrisma izglītībā Latvijā!

Studiju programmas izstrādātāja Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018