Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir būt par  atbalsta punktu personības izaugsmē, attīstībā un karjeras veidošanā, kas balstās uz mūsdienīgu un profesionālu tūrisma izglītību radošajā nozares sfērā – ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Saistošs studiju laiks personības izaugsmei un aizraujošai nākotnes karjerai – profesionāla un nākotnes tendencēm atbilstoša tūrisma izglītība radošajā nozares sfērā – atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Prasmes un iemaņas

Programma veidota, lai apgūtu visas tūristu gida profesijas standartā ietvertās prasmes un iemaņas, taču īpaši uzsverot:

 • ceļojumu, ekskursiju un pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes;
 • spēju komunicēt, prezentēt un argumentēt;
 • prasmi attīstīt un komercializēt individuālo jaunradi un attīstīt radošumu;
 • informācijas interpretēšanu, kas balstīta uz apmeklētāju iepriekšējo pieredzi, starp-kulturālo kontekstu, iesaistot īpašu pasniegšanas māku ar mērķi rosināt jaunas intelektuālas un emocionālas pieredzes gūšanu;
 • iemaņas sabiedrības vajadzību, vēlmju, vērtību un motivāciju izprašanā tūrisma un izklaides jomas komercializācijas kontekstā;
 • nozīmīgu prasmi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu tūrisma nozarē.

Studiju programmas priekšrocības

 • augstākā profesionālā izglītība tūrismā, kuras veiksmīga apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā;
 • iekļauts Eiropas Savienības standartam atbilstošs tūristu gidu zināšanu saturs;
 • studiju programma ir orientēta uz tūrisma nozares nākotnes tendencēm,  īpaši izceļot pieredzes gūšanas vadīšanu;
 • programmas saturs attīsta radošumu un līderspēju pasākumu organizēšanai un vadīšanai, veicina komunikācijas un prezentēšanas prasmju teorētisku un praktisku apguvi;
 • studiju procesā integrētas daudz praktiskas nodarbības, apmeklējot tūrisma vietas un uzņēmumus;
 • ārvalstu pieredze nav īpaši gadījumi, tā kļūst par programmas standartu.

"Aicinu pievērst uzmanību programmas papildinājumam: “Tūristu gids - ceļojumu UN PASĀKUMU ORGANIZATORS”. Tieši šis ieraksts manā diplomā ļāva man piedzīvot to, kā ir tad, kad esi neatņemama daļa no kopēja mehānisma! Strādāju pie pasākumiem “Cēsīm 810” un sapratu, ka tieši tas impulss un adrenalīns, ko var saņemt brīdī, kad tevis organizētais pasākums “iet gaisā”, ir tas, kas iedvesmo mani jaunām idejām! VIA - Vienkārši Ideāla Augstskola man un, iespējams, arī Tev!"

MĀRA BAUMANE Pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs “ nodaļā “Cēsu kultūras centra” sabiedrisko kultūras pasākumu organizatore


Studiju kursi, kas veido programmas saturu:

Tūrisma pamati,

Baltijas jūras reğiona tūrisma ğeogrāfija,

Tūrisms un vides aizsardzība,

Informācijas tehnoloğijas tūrismā,

Multimediju komunikācija,

Tūrisma produkts,

Informācijas avoti un interpretācija,

Muzeju darbības principi,

Baltijas kultūras vēsture,

Publiskā runa un improvizācija

PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA 

Pasākumu scenārijs un režija,

Pasākumu plānošana un organizēšana,

Pasākumu vadīšana,

Komunikācijas treniņš.

GIDA IEMAŅAS

Tūristu grupu organizēšana un vadīšana,

Gidu darba metodika,

Starpkultūru komunikācija tūrismā un angļu, vācu, franču, krievu, ķīniešu valodas.

DOMĀŠANAS PLAŠUMS

Filozofija,

Kultūras un mākslas vēsture,

Eiropas vēsture,

Latvijas tradicionālā kultūra,

Tautsaimniecība ES kontekstā,

Sociālā psiholoğija,

Lietišķā ētika un komunikācija,

Pētījumu metodoloğija, gada projekti un bakalaura darbs

 
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Uzņēmējdarbība, Tūrisma tirgvedība

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Prakses studentiem noris mācību ekskursiju veidā un praktizējot tūrisma nozares uzņēmumos vai organizācijās. Prakses vietas tiek nodrošinātas vai arī students pats var ieteikt savu sarunātu prakses vietu. Daudz praktisku nodarbību tiek integrēts studiju kursā. Par standartu uzskatāma vismaz viena semestra studijas vai trīs mēnešu prakse ārvalstīs.

 


Tūrisms – viena no straujāk augošajām jomām pēdējo gadu laikā!

Absolvents var būt dažādu pasākumu, ceļojumu organizators un vadītājs, tūristu gids, tirgvedības projektu vadītājs, privāta biznesa īpašnieks.

Ja Tev patīk multikulturāla vide, ceļošana, vēlies strādāt darbā bez rutīnas, esi aizrautīgs un pielāgojies mainīgām situācijām – laipni lūgts tūrisma pasaulē! To raksturo:

Pieprasījums – ceļo vairāk nekā miljards pasaules iedzīvotāju, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs aug līdzi tūristu skaitam. Latvijā nākotnē tiks akcentēts kultūras tūrisms, biznesa tūrisms, aktīvais un lauku tūrisms veselības tūrisms un pasākumu organizēšana. Sekmīga programmas apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā (98% nodarbinātība ViA absolventiem kopumā).

Dažādība – iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā; valsts un pašvaldības iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Darba vide var tikt saistīta ar mierīgu darbu ofisā vai aktīvu darbošanos mainīgos apstākļos gan kultūras, gan dabas jomā. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm.

Ceļošana – lai arī galvenais pienākums ir nodrošināt veiksmīgu ceļošanu citiem visplašākajā tās nozīmē, liela daļa profesiju tūrisma sfērā paredz ceļošanu pašam/ai. Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai, gan uzsvaram uz individualizētu apmeklētāju pieredzes vadīšanu.

Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Straujā mūsdienu attīstībā nevienam netiek prognozēts mūža darbs vienā sfērā, taču iesākt savu karjeru daudzpusīgajā tūrisma jomā ir viens no labākajiem veidiem arī turpmākajām izvēlēm.

Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt tūrisma uzņēmumu stratēģisko vadību vai citas interesējošās sfēras, kas labi kombinējamas ar komunikatīvām erudīcijā balstītām vadīšanas prasmēm.


Intervija ar studiju programmas "Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators" absolventu, tūrisma operatora "Balticvision" tūristu gidu Valdi Čeiču:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Es vēlējos doties ārpus Rīgas vai tomēr arī palikt Rīgā. Biju domājis arī par Liepāju, taču man pazvanīja Andris Klepers un teica „Tūrisma un organizāciju vadībā” mums viss ir pilns, bet mums ir jauna studiju programma „Tūristu gids”, kas nedaudz atšķiras no otras tūrisma programmas, ir prakses izbraucieni un šādi tādi kursi nāk klāt. Man tas iepatikās un tā arī paliku pie „Tūristu gida”.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Ļoti vienkārši. Tajā brīdī es par to neaizdomājos, bet tagad varu teikt, ka jāizvēlās tas, kas sagādā prieku, un es nerunāju par naudas summu, ko nopelna, bet par prieku, kas rodas ne vien studiju laikā, bet arī pēc tam strādājot.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums?

Vērtīgākais, manuprāt ir bijuši prakses braucieni. Studiju kursi bija tuvu praktiskajai pieredzei. Daudz man deva arī Erasmus+ braucieni.

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Studiju laikā es izmantoju visas apmaiņas programmas iespējas gan studējot, gan praksējoties, tur man laikam nebūtu, ko pielikt.  Iespējas bija ļoti daudz, bet es varbūt vairāk vēlētos spēlēt lakrosu, jo spēlēju tikai pēdējā gadā un nedaudz pietrūka. Un arī kursos vairāk klausītos, iedziļinātos, jo saprotu, ka tur līdz galam neizmantoju visu, ko pasniedzēji deva.

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Principā tā profesija ar ko nodarbojos pašlaik saskan arī absolvēto studiju programmu, toreiz tā gan saucās „Tūristu gids”, bet pēc laika nāca klāt „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Un es arī esmu ceļojumu vadītājs. Principā es ceļojumu pats neveidoju, bet  es vados pēc programma, sastādu maršrutu, jāplāno grupas darbība un manuprāt tas, ko es daru tieši arī saskan ar absolvēto studiju programmu. Un tagad arī darbojos improvizācijas teātri un organizēju pasākumus, tā kā var teikt, ka esmu arī pasākumu organizators. Bet ļoti labi noder arī personīgām vajadzībām, jo pats arī daudz ceļoju.

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Es teiktu, ka visu var apgūt, nav jābūt super atvērtam, smieklīgam un komunikablam. To visu var iemācīties! Citam tas būs grūtāk, citam vieglāk, jo jāpārvar pretestība sevī, jo tomēr ir jāpatīk strādāt ar cilvēkiem. Ja saproti, ka tev riebjas grupa, ko tu satiec katru dienu, tad noteikti būs grūti strādāt dien dienā. Un vēl svarīgi pašattīstīties, jo tūristu gids ir profesija, kas nemitīgi liek uzzināt kaut ko jaunu, vēsture rakstās ik dienu un svarīgi, ka tu spēj atbildēt uz jautājumiem par jebkuru tēmu, pat tad, ja brauc jau savu ierasto maršruti ir jāpaņem pauze un jāuzzina kaut kas jauns, jāpilnveido savas zināšanas, lai būtu konkurēt spējīgs savā profesijā. Tu vari zināt vēsturi, valsts iekārtu, bet cilvēki var arī jautāt, piemēram, cik tagad ir liela pensija un  jaunākie noteikumi. Bieži vien mūsdienas ir interesantākas nekā 13. gadsimta noteikumi un lai varētu noturēt cilvēku uzmanību ir tomēr jāzina aktualitātes.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? Kas Vidzemes Augstskola ir priekš Jums?

Es teiktu plašāk, ne tikai Vidzemes Augstskola, bet Valmiera kā pilsēta. Tā man saistās ar studentu dzīvi, kopmītņu dzīvi, kad jāmeklē kartupeļi, lai 00:00 sataisītu sev ēst. Vidzemes Augstskola priekš manis ir Valmiera un studentu pilsēta.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Es vēlētos, lai noķerot zelta zivtiņu es varētu mainīt savu lokāciju, kad vien vēlos. Piemēram, man apnīk studijas es teleportējos uz nākotni, kad es tagad strādāju, man apnīk strādāt, es teleportējos uz Vidzemes Augstskolu, lai izbaudītu atkal studiju laikus.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Agri piecelties un izdarīt iecerētos darbus, lai manas domas neizklīst, bet es eju pēc plānotāja, bet principā visas dienas ir foršas!


pastkarte-tg.jpg

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds sociālajās zinātnēs
Profesionālā kvalifikācija: tūristu gids
Studiju virziens akreditēts: līdz 2023. gada 10.aprīlim
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

CE rezultāti – 60%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE) – 10%;

atzīme matemātikā – 25%;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe - 5% (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu;

1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā);

1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā;

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.: 13+6* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2017. gada rudens semestri)
Studiju maksa 2017./2018. ak.g. EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)


"Augošajā tūrisma jomā arvien palielinās nozīme pieredzes gūšanas vadīšanai, kvalitatīvai interpretācijai, starpkultūru sapratnei, personalizēšanai un improvizēšanai. Ekskursiju un pasākumu vadīšana ir tikai piemērs no dažādiem veidiem, kur darboties radošiem profesionāļiem ar vēlmi ‘būt cilvēkos’."

Domā „tūrisms”? Domā „Vidzemes Augstskola” – līderis tūrisma izglītībā Latvijā!

Programmas izstrādātājs Dr.geogr. Andris Klepers

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018