Vidzemes Augstskolas fonds | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vidzemes Augstskolas fonds

ViA Fonds dibināts 2009. gadā ar mērķi veicināt izcilību, inovācijas, zināšanu pārnesi un konkurētspēju augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā, mūžizglītībā un citās jomās Vidzemes Augstskolā, tādējādi sekmējot Vidzemes un Latvijas attīstību.

ViA Fonda stipendijas​

 • ViA Fonda Izcilības stipendijas mērķis ir atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentu izcilību studijās un pētniecībā.
 • ViA Fonda Mērķa stipendiju atbalsta virzieni tiek noteikti, ņemot vērā mecenātu priekšlikumus, piemēram: atbalstīt pētniecību un zinātnes sasniegumus mecenātus interesējošās nozarēs; atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentus no mecenātu pārstāvētajām pašvaldībām; atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentu aktivitātes un sasniegumus sportā, kultūrā un citās mecenātiem saistošās jomās; atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentus, kuru iespējas iegūt augstāko izglītību ir apgrūtinātas vecāku zaudējuma, invaliditātes vai smagu materiālo apstākļu dēļ; cits ar ViA Fondu saskaņots mērķis pēc mecenātu priekšlikuma.

Stipendiju konkursi

 • 2017.gada 29.martā izsludināta SIA "Wunderkraut Latvia" stipendija. Stipendijas mērķis ir atbalstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 11.aprīlis. 
 • Informācija par prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību pieejama šeit

Stipendijas Nolikums

 

 • 2017.gada 8.martā izsludināta ViA Fonda Izcilības stipendija. Stipendijas mērķis ir atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentu izcilību studijās un pētniecībā.
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 14.marts.
 • Informācija par prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību pieejama šeit: 

Rīkojums par konkursu un Stipendijas nolikums

Pieteikuma forma

 

 • 2016.gada 29.novembrī izsludināta "Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola" stipendija. Stipendijas mērķis ir atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentu aktivitātes un sasniegumus sportā un kultūrā un veicināt Vidzemes Augstskolas studentu iesaisti augstskolas atpazīstamību veicinošos projektos dažādās ar Vidzemes Augstskolu saistītās organizācijās, piemēram, basketbola komandā „Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” un futbola komandā „Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola”. 
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.decembris.
 • Informācija par prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību pieejama šeit: 

Rīkojums par konkursu un Stipendijas nolikums

 

 • 2016.gada 4.aprīlī izsludināta SIA "Wunderkraut Latvia" stipendija. Stipendijas mērķis ir atbalstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 14.aprīlis. 
 • Informācija par prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību pieejama šeit:

Informatīvs plakāts

Stipendijas nolikums

 

 • Ienākuma nodokļa atlaide ViA Fonda ziedotājiem

ViA Fondam 2010.gadā piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt ienākuma nodokļa atladi.

 • Dokumenti, kas apliecina ViA Fonda sabiedriskā labuma statusu:

Reģistrācijas apliecība

Lēmums par sabiedriskā labuma statusu

Par ziedojumu piedāvājam noslēgt līgumu. Par līguma paraugu lūdzu sazinieties pa e-pastu fonds@va.lv.

Nodibinājums "Vidzemes Augstskolas Fonds"
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201
Reģ. nr. 40008142412
SWEDBANK konts ziedojumiem: LV32HABA0551029910264

E-pasts: fonds@va.lv


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017