Zinātne un inovācijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Zinātne un inovācijas

ViA pētniecība un pētniecības stratēģija ir atbilde jaunajiem izaicinājumiem, ko rada pāreja uz zināšanu sabiedrību un globalizācija. Šie aspekti ir vienlīdz svarīgi visām zinātniskajām un augstākās izglītības institūcijām, nešķirojot tās pēc atrašanās vietas. Šāda pieeja nodrošina valsts plānošanas dokumentos deklarēto policentrisko attīstību.

ViA vienotais pētījumu virziens ir Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem. Pētījumu virzienā tiek īstenoti šādi apakšvirzieni:

  • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves;
  • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija;
  • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas;
  • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas;
  • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība;
  • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

(Vidzemes Augstskolas stratēģija 2016.-2020.gadam)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018