Inženierzinātņu studiju virziens | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Inženierzinātņu studiju virziens

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.math.ing., Mg.iur. Ojārs Bāliņš Fakultātes dekāna p.i., lektors Programmatūras inženierija, Darba un civilā aizsardzība, Darba un civilā aizsardzība un pirmā medicīniskā palīdzība, Programmēšana (Java), Nozares tiesību pamati un standarti, Ekoloģija un vides aizsardzība ojars.balins[at]va.lv 64250840, 28301333
Dace Krutova Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore, lektore Rasēšana un projektēšanas pamati, Būvmateriāli un ekol.būvmateriāli. Būvķīmija, Nozares tiesību pamati un standarti, Cilvēkresursu vadība un projektu vadība inženierzinātnēs, Kvalitātes vad.sist.un atbilstības novērtēšana būvniecībā, Būvdarbu organizēšana dace.krutova[at]va.lv 28301333
Dr.sc.ing. Ginta Majore Fakultātes dekāne, Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore, docente, pētniece (ilgstošā prombūtnē) Projektu izstrāde, Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs, Modelēšana un formālā specifikācija, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde ginta.majore[at]va.lv
Mg.paed., Mg.ing. Valdis Vīksna Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks, lektors Materiālu mācība, Tehniskā mehānika un materiālu pretestība, Programmēšana, Elektroapgāde un elektriskie aparāti, Datorzinības, Telekomunikācijas valdis.viksna[at]va.lv 29423864
Ilze Mote Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena speciāliste ilze.mote[at]va.lv 28301333
Dr.phys. Inese Birzniece Pētniece inese.birzniece[at]va.lv 28301333
Dr.math. Aija Cunska Lektore Augstākā matemātika aija.cunska[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.ing. Dainis Gelbergs Lektors Būvkonstrukcijas I, II, III, Būvfizika dainis.gelbergs[at]va.lv 28301333
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs Lektors Elektropiedziņa alvis.sokolovs[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.chem. Valdis Zaķis Lektors Energoefektivitāte un ilgtspējīga būvniecība valdis.zakis@va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017