Informācijas tehnoloģiju studiju virziens | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas tehnoloģiju studiju virziens

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.math.ing., Mg.iur. Ojārs Bāliņš Fakultātes dekāna p.i., lektors Programmatūras inženierija, Darba un civilā aizsardzība, Darba un civilā aizsardzība un pirmā medicīniskā palīdzība, Programmēšana (Java), Nozares tiesību pamati un standarti, Ekoloģija un vides aizsardzība ojars.balins[at]va.lv 64250840, 28301333
Dr.sc.ing. Ginta Majore Fakultātes dekāne, Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore, docente, pētniece (ilgstošā prombūtnē) Projektu izstrāde, Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs, Modelēšana un formālā specifikācija, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde ginta.majore[at]va.lv
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore mairita.zake[at]va.lv 27842282, 28301333
Sintija Deruma Studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas” direktora vietniece studiju programmā „Kiberdrošības inženierija” sintija.deruma[at]va.lv 28301333
Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis Studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas” direktora vietnieks studiju programmā „Virtuālās realitātes un mobilās tehnoloģijas”, asociētais profesors Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas, Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana, Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana arnis.cirulis[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Ilze Mote Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena speciāliste ilze.mote[at]va.lv 28301333
Mg.oec. Jānis Bikše Lektors Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, IT Menedžments, Klientu vadības sistēmas janis.bikse[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Juris Binde Profesors Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.paed. Sarma Cakula Profesore, pētniece Ievads specialitātē, Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde SPSS vidē, Statistika un datorizētā informācijas apstrāde, Algoritmi un datu struktūras, Statistika inženierzinātnēs sarma.cakula[at]va.lv 28653777
Dr.math. Aija Cunska Lektore Augstākā matemātika aija.cunska[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.ing. Kaspars Osis Docents Mobilās programmatūras inženierija, Programmatūras izstrādes rīki un vides, Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas, Ievads zināšanu pārvaldībā, Zināšanu pārvaldības sistēmas kaspars.osis[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.comp. Maija Sedleniece Lektore Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes, Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība, Cilvēkresursu vadība un projektu vadība inženierzinātnēs, Biroja darba automatizācija maija.sedleniece[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Salvis Poišs Laborants salvis.poiss@va.lv
Mg.sc.comp. Kristaps Brigmanis-Briģis Zinātniskais asistents
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017