Pārvaldības studiju virziens | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pārvaldības studiju virziens

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.sc.soc. Agnese Karaseva Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore, Pārvaldības studiju virziena direktora p.i., lektore Latvijas mediju vide, Žurnālistikas tehnikas agnese.karaseva[at]va.lv 26603344
Mg.sc.pol. Anna Broka Pārvaldības studiju virziena direktore (ilgstošā prombūtnē) Politekonomija, Attīstības politekonomija anna.broka[at]va.lv 27222201
Daina Ķīkule Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste daina.kikule[at]va.lv 26182299
Elīna Kristiņa Studiju lietvede elina.kristina[at]va.lv 26182299
Mg.sc.oec. Sandra Brigsa Lektore Finanšu vadība, Vadības ekonomika, Publiskās finanses sandra.brigsa[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Vija Daukšte Asociētā profesore Eiropas politiskā vēsture, Baltijas vēsture, Eiropas vēsture, Starpkultūru komunikācija tūrismā vija.daukste[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.hist. Jānis Kapustāns Lektors Ievads starptautiskajās attiecībās, Eiropas Savienības institūcijas un pārvalde, Eiropas Savienības politikas aspekti janis.kapustans[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne Lektore Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Komunikācija un socialā mijiedarbība, Virtuālās vides sociālpsiholoģiskie aspekti vineta.silkane[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska Asociētā profesore Sociālā politika, Politikas analīze, Politiskais process Latvijā feliciana.rajevska[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs Docents Ievads salīdzinošajā politikā, Demokrātijas teorijas, Ievads politikas teorijā, Sabiedrības pārvalde, Politikas zinātnes paradigmas, Demokrātijas teorijas un tīklotā pārvalde, IKTE un pārvaldības pilnveidošana visvaldis.valtenbergs[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017