Tūrisma studiju virziens | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma studiju virziens

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.geogr. Ilgvars Ābols Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors Tūrisma pamati, Pilsētu tūrisms ilgvars.abols[at]va.lv 29146232
Dr.geogr. Andris Klepers Docents, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktora vietnieks akadēmiskajos jautājumos maģistra studiju programmās Tūristu grupu organizācija un vadīšana, Tūrisma tirgvedība (Lv/Eng), Gidu darba metodiskie pamati, Informācijas avoti un interpretācija, Individuālā jaunrade, Tirgvedības stratēģijas un klāsteri konkurētspējas paaugstināšanai andris.klepers[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Bc.sc.pol. Loreta Vītiņa Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste loreta.vitina[at]va.lv 26182266
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne Lektore Tūrisma ģeogrāfija, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija, Pasākumu organizēšana un vadīšana iveta.druva[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele Lektore Cilvēkresursu vadība, Finanšu vadības pamati, Tūrisma produkta veicināšana, Cilvēkresursu vadība un analīze, Introduction to Financial Management inese.ebele[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.philol. Selga Goldmane Lektore Angļu valoda uzņēmējdarbībā, Teksta un tulkošanas uzdevuma analīze, Angļu valoda augstākajā līmenī, Angļu valoda ar ievirzi tulkošanā. selga.goldmane[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.art. Ieva Gintere Docente ieva.gintere@va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde Lektore Aktīvais tūrisms un tā vadība, Tūrisma projektu vadība, Lauku tūrisms, Mazo un vidējo pasākumu vadība, Baltic Tourism Product, Project Management, Small and Medium Size Event Management ilze.grinfelde[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.art. Jānis Kalnačs Profesors Latvijas kultūras vēsture un tūrisms, Kultūras tūrisma vadība, Baltic Culture Heritage and Tourism, Kultūras vēsture un tūrisms janis.kalnacs[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Gatis Krūmiņš Rektors, docents Eiropas vēsture gatis.krumins[at]va.lv 25416191
Dr.math. Mārtiņš Liberts Docents martins.liberts@va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.man. Zane Kudure Lektore Tūrisma produkts, Baltic Tourism Market zane.kudure[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.iur. Irēna Liepiņa Docente Starptautiskā tiesiskā vide, Cilvēkresursu attīstība irena.liepina@va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Agita Līviņa Profesore Uzņēmuma stratēģija, Tūrisma plānošana, Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība, Dark Tourism and Visitor Motivation agita.livina[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.paed. Anita Lutere Lektore Vācu valoda tūrisma nozarē, Vācu valoda (izvēles kursi) anita.lutere[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.philol. Baiba Pāvule-Malnača Lektore Franču valoda tūrisma nozarē, Franču valoda (izvēles kursi) baiba.pavule[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš Docents Rīgas kultūras vēsture, Muzeju darbības pamatprincipi talis.pumpurins[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.biol. Juris Smaļinskis Lektors Tūrisms un vide, Ekotūrisms un ilgspējīgs tūrisms, Valsts pārvalde un pašvaldības, Tūrisma reģionālā politika, Modernās tehnoloģijas tūrismā juris.smalinskis[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.phil. (PhD) Linda Veliverronena Docente Kultūras un mākslas vēsture I, Kultūras un mākslas vēsture II, Ievads starpkultūru komunikācijā, Ceļotāju psiholoģija un motivācija linda.veliverronena[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017