Inženierzinātņu fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Inženierzinātņu fakultāte

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.math.ing., Mg.iur. Ojārs Bāliņš Fakultātes dekāna p.i., lektors Programmatūras inženierija, Darba un civilā aizsardzība, Darba un civilā aizsardzība un pirmā medicīniskā palīdzība, Programmēšana (Java), Nozares tiesību pamati un standarti, Ekoloģija un vides aizsardzība ojars.balins[at]va.lv 64250840, 28301333
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore mairita.zake[at]va.lv 27842282, 28301333
Dace Krutova Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore, lektore Rasēšana un projektēšanas pamati, Būvmateriāli un ekol.būvmateriāli. Būvķīmija, Nozares tiesību pamati un standarti, Cilvēkresursu vadība un projektu vadība inženierzinātnēs, Kvalitātes vad.sist.un atbilstības novērtēšana būvniecībā, Būvdarbu organizēšana dace.krutova[at]va.lv 28301333
Dr.sc.ing. Ginta Majore Fakultātes dekāne, Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore, docente, pētniece (ilgstošā prombūtnē) Projektu izstrāde, Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs, Modelēšana un formālā specifikācija, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde ginta.majore[at]va.lv
Mg.paed., Mg.ing. Valdis Vīksna Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks, lektors Materiālu mācība, Tehniskā mehānika un materiālu pretestība, Programmēšana, Elektroapgāde un elektriskie aparāti, Datorzinības, Telekomunikācijas valdis.viksna[at]va.lv 29423864
Sintija Deruma Studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas” direktora vietniece studiju programmā „Kiberdrošības inženierija” sintija.deruma[at]va.lv 28301333
Ilze Mote Inženierzinātņu studiju virziena un Informācijas tehnoloģiju studiju virziena speciāliste ilze.mote[at]va.lv 28301333
Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis Studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas” direktora vietnieks studiju programmā „Virtuālās realitātes un mobilās tehnoloģijas”, asociētais profesors Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas, Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana, Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana arnis.cirulis[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.phys. Inese Birzniece Pētniece inese.birzniece[at]va.lv 28301333
Mg.oec. Jānis Bikše Lektors Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, IT Menedžments, Klientu vadības sistēmas janis.bikse[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Juris Binde Profesors Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.paed. Sarma Cakula Profesore, pētniece Ievads specialitātē, Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde SPSS vidē, Statistika un datorizētā informācijas apstrāde, Algoritmi un datu struktūras, Statistika inženierzinātnēs sarma.cakula[at]va.lv 28653777
Dr.sc.ing. Kaspars Osis Docents Mobilās programmatūras inženierija, Programmatūras izstrādes rīki un vides, Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas, Ievads zināšanu pārvaldībā, Zināšanu pārvaldības sistēmas kaspars.osis[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.math. Aija Cunska Lektore Augstākā matemātika aija.cunska[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.comp. Maija Sedleniece Lektore Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes, Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība, Cilvēkresursu vadība un projektu vadība inženierzinātnēs, Biroja darba automatizācija maija.sedleniece[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs Lektors Elektropiedziņa alvis.sokolovs[at]va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.ing. Dainis Gelbergs Lektors Būvkonstrukcijas I, II, III, Būvfizika dainis.gelbergs[at]va.lv 28301333
Salvis Poišs Laborants salvis.poiss@va.lv
Dr.chem. Valdis Zaķis Lektors Energoefektivitāte un ilgtspējīga būvniecība valdis.zakis@va.lv 28301333 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.comp. Kristaps Brigmanis-Briģis Zinātniskais asistents
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017